Kobro & Strzemiński Nové umění v bouřlivých časech

01.08.2018 13:49|příspěvkové organizace

Velkolepý výstavní projekt Kobro & Strzemiński / Nové umění v bouřlivých časech, s nímž přišlo státní Muzeum moderního umění (moderna Museet) ve švédském Malmö, představuje do 2. září 2018 dvě z nejvýznamnějších osobností polské avantgardy 20. až 40. let 20. století. 

 

Hlavní myšlenkou je rehabilitovat život i dílo umělců, které i přes nebývalou uměleckou, teoretickou i organizační aktivitu a úzké vazby na přední umělce evropských avantgardních hnutí, polský komunistický režim vymazal z dějin moderního umění 20. století. Na díla obou autorů se mohou těšit také návštěvníci Muzea umění Olomouc, kde 20. září slavnostně začíná výstava Rozlomená doba 1908 -1928 | Avantgardní umění ve střední Evropě.

Život a dílo sochařky Katarzyny Kobro (1898-1951) a malíře Władysława Strzemińskieho (1893-1952) poznamenaly dramatické společenské změny spojené jak s říjnovou revolucí v Rusku a následnými dvěma světovými válkami, tak i s hroznými poválečnými následky a politickou perzekucí, která oběma umělcům ztrpčila závěr života. Neustále se zhoršující postoj k modernímu umění přiměl oba umělce koncem roku 1921 a počátkem roku 1922 k tajnému odchodu z Ruska. Zakotvili v Polsku, kde se téměř okamžitě se stali ústředními postavami umělecké scény. 

Výstava v Malmö přináší výběr asi šedesáti děl obou autorů. Ta jsou vystavena v širší komparaci s díly Sophie Taeuber-Arpové, Theo van Doesburga, Henryka Stażewskiho či Jeana Héliona. Expozice také připomíná, že kromě budování mezinárodní sbírky se Strzeminsky a Kobro věnovali nadále i volné tvorbě, teorii a kritice umění. A že s jejich návratem zažilo abstraktní umění svůj vzestup, a to nejen v polském kontextu, ale v moderním umění jako takovém. Experimentovali s čistými formami. Jen v mizivém množství zachované suprematické sochy Katarzyny Kobro jsou fenoménem celoevropského významu. Stejně jako ne mnohé Strezeminského opticky jednolité, často monochromní či texturní obrazy vycházející z jeho teorií unismu a vidění.

Výstava přináší v pečlivém výběru z tvorby obou autorů nový, revidující přístup, který relativizuje tradiční a zažité přístupy k západoevrospkým avantgardním hnutím. Vystavená díla a jejich umělecko-historický kontext, který připravil kurátorský tým ve složení Iris Müller-Westermann, Ory Dessau a Jaroslaw Suchan, jsou naprosto zásadní pro pochopení abstraktního umění ve střední Evropě v prvních desetiletích dvacátého století. Ambiciózní projekt je spoluorganizován Institutem Adama Mickiewicze pod značkou Culture.pl v rámci mezinárodního kulturního programu POLSKA 100.

TZ v plném znění

Mgr. Štěpánka Bieleszová, Ph.D.
autorka je kurátorkou Muzea umění Olomouc

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.