Knihovna Lidových novin

19.10.2018 12:21|příspěvkové organizace
Moravská zemská knihovna v Brně zve na výstavu Knihovna Lidových novin. Výstava mapuje edici Knihovna Lidových novin, která vycházela v letech 1936–1950, a osudy děl bratří Čapků, Karla Poláčka, Eduarda Basse, Anny Marie Tilschové, Jana Drdy, Zdeňka Jirotky a dalších autorů, které tato edice vydávala. 

 

Pro návštěvníky výstavy jsou v rámci doprovodného programu připraveny přednášky Jaromíra Kubíčkao Lidových novinách, Martiny Smolové o Knihovně Lidových novin a dále nekomerční veřejná promítání filmů, pro něž knihy z edice byly předlohou. (Kino v knihovně I v sobotu 3. 11. 2016 od 16.00 a Kino v knihovně II v sobotu 24. 11. 2018 od 16.00, konferenční sál MZK).

Na podzim roku 1936 vyšel první sešit edice Knihovna Lidových novin (KLN) a zahájil vydávání knižní řady, která abonentům Lidových novin přinášela kvalitní českou literaturu. Edice vzbudila velký zájem a rok od roku si získávala další a další čtenáře. Vždy od podzimu do léta vycházelo zpravidla 40 sešitů, které čtenáře seznamovaly s tvorbou nových i etablovaných spisovatelů. Mezi díla vydávaná v KLN na pokračování patřilo například první vydání Bassova románu Cirkus Humberto, Poláčkova próza Bylo nás pěti Jirotkova humoristická novela Saturnin. V průběhu 13 ročníků KLN bylo vydáno přes 70 titulů a mnoho z nich se stalo součástí kánonu české literatury. 

Pro knižní řady se stává osudným úbytek čtenářů, ale tento problém se KLN netýkal. Jen v souvislosti s událostmi roku 1938, kdy ubylo nejen abonentů KLN a Lidových novin, ale hlavně obyvatel Republiky československé, poklesl náklad edice. Pokud však pomineme tento jediný ročník, byl úspěch KLN, zvláště s přihlédnutím k válečným a poválečným obtížím, závratný. Počty abonentů neustále rostly, až náklad dosáhl 28 000 výtisků. Na konci čtyřicátých let dvacátého století však přišlo znárodnění. Knihovnu Lidových novin vydával podnik Lidová tiskárna, který byl k 1. 1. 1950 včleněn do státních podniků. Vydávání posledního 13. ročníku edice dokončilo nakladatelství Československý spisovatel a nový ročník již na podzim roku 1950 vyhlášen nebyl. 

Desetiletí, která od vydávání této edice uběhla, neubrala řadě jejích titulů na čtivosti, a tedy na oblibě. Inspirovaly i četné filmy, divadelní představení a dokonce i operu. Řadu z nich známe v podobě rozhlasových děl a audioknih. Mimořádný projekt kultivace běžného čtenáře, a tím vytvoření základu kulturního národa, což byl etický princip celého vydavatelského počinu, tak dodnes nese své ovoce. 

Doprovodný program
 

Kontakt:
Mgr. Martina Smolová, Ph.D.
E: Martina.Smolova@mzk.cz
T: 541 646 195

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.