Knihovna digitálního věku - Den s Moravskou zemskou knihovnou na festivalu RE:PUBLIKA

06.06.2018 14:01|příspěvkové organizace

Také Moravská zemská knihovna se připojila k oslavám 100. výročí založení Československé republiky na festivalu RE:PUBLIKA.

 

Na brněnském výstavišti, v pavilonu Morava, mají návštěvníci možnost po celou dobu konání festivalu (26. května – 17. června 2018) nahlédnout do drobné expozice a seznámit se s prací knihovníků, především jak se proměňovala v čase, případně si zalistovat virtuálními stránkami Digitální knihovny. 

Na pátek 8. června si MZK připravila pro návštěvníky festivalu bohatý kulturně vzdělávací program s názvem Knihovna digitálního věku. 

A pro ty nejmenší budou po celý den připraveny zábavné pracovní listy a také zasloužené odměny.Podrobný program akce

Kontaktní:
Romana Macháčková

T: 541 646 133
E: Romana.Machackova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.