Kniha Moravského zemského muzea obdržela cenu České národopisné společnosti

09.07.2019 11:02|příspěvkové organizace

Na Mezinárodním folklórním festivalu ve Strážnici byly 29. června 2019 předány Ceny České národopisné společnosti, o kterých hlasují členové této vědecké organizace v anketě O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2018.

 

V kategorii publikace byla oceněna kniha s názvem Josef Klvaňa (1857-1919). Náčrtky mého životopisu. Paměti a fotografie, kterou vydalo Moravské zemské muzeum. Cenu převzal generální ředitel Moravského zemského muzea Jiří Mitáček a autorka publikace, kurátorka fotografické sbírky Etnografického ústavu Helena Beránková. Publikace obsahuje vlastní životopis Josefa Klvani, který stál u zrodu etnografie jako vědy (a má zakladatelský význam i v české geologii, mineralogii a petrografii), dále úplný katalog Klvaňových fotografií moravského lidového oděvu ze sbírek Etnografického ústavu, reprodukce šedesáti  těchto fotografií a konečně studii Heleny Beránkové Od obrazu ke kontextu.

O soutěži

Kontakt:
RNDr. Barbora Javorová
Tiskový a PR servis MZM
T: 602 812 682, 533 435 273
E: bjavorova@mzm.cz


 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.