Nastavení cookies

Keltové z Maloměřic vydávají další ze svých tajemství

09.11.2021 16:36|příspěvkové organizace
Město Brno je známé svou bohatou historií, která se však začala psát již tisíce let před vznikem středověkého města. Mezi mnohá pravěká naleziště se řadí i pohřebiště v Brně- Maloměřicích, datované zhruba do období let 380–250 př. n. l., tedy do období, kdy na Moravě sídlili Keltové.

Maloměřické pohřebiště bylo odkryto v roce 1941 při stavbě brněnského nákladního nádraží a se svými bezmála 90 hroby náleží k největším keltským nekropolím na Moravě. Mezinárodní proslulost ovšem získalo především díky mimořádnému nálezu souboru bronzových kování. Kování byla původně aplikována na dřevěném podkladu, který byl rekonstruován do tvaru vznosné vázy na nožce s výlevkou, uchem a pokličkou, tzv. maloměřické konvice, dnes je jedním z „top“ exponátů sbírek Moravského zemského muzea. Keltové jsou stále opředeni mnoha tajemstvími. Údajně jedli rádi vepřové, díky nim se o Vánocích líbáme pod jmelím, jejich život byl provázen řadou nám stále záhadných zvyků a tradic. „Výstava Keltové, Brno a hvězdy je prezentací jednoho z výkladů, který konvici považovanou za důležitou součást pohřebních rituálů interpretuje jako stylizovanou hvězdnou mapu nad Brnem,“ vysvětluje PhDr. Jana Čižmářová, autorka výstavy. „Konkrétně jde o znázornění souhvězdí Býka na obloze v období zimního slunovratu a Letního trojúhelníku na obloze v období slunovratu letního. Toto hlavní téma výstava zasazuje do kontextu nálezů z ostatních hrobů,“ upřesňuje Čižmářová. Ať již se k této odvážné hypotéze přikloníme nebo ne, lze nádobu jednoznačně interpretovat jako rituální předmět používaný při obřadech či mystériích konaných na sakrálním místě a můžeme ji bezesporu označit za jedno z ikonických mistrovských děl keltského umění. Přijďte se dozvědět něco nového o těchto zajímavých lidech, se kterými máme tolik společného. Koneckonců, když žili v okolí Maloměřic, který Brňan si může být jistý, že na tomto pohřebišti nebyly pozůstatky i jeho předků...?!

Dietrichsteinský palác MZM, Zelný trh 8, Brno
10. 11. 2021 - 3. 7. 2022
Kontakt:
Barbora Onderková

Tiskový a PR servis MZM
T: +420 533 435 273, 602 812 682
E: bonderkova@mzm.cz

PhDr. Jana Čižmářová
T: +420 533 435 246
E: jcizmarova@mzm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.