Nastavení cookies

Kdo je tedy nejkrásnější? Ceny v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2020 si odnesli grafičtí designéři, nakladatelé, tiskaři i studenti

08.09.2021 22:50|příspěvkové organizace

Ceny za Nejkrásnější české knihy roku 2020 byly vyhlášeny a slavnostně předány v Centru architektury a městského plánování v Praze (CAMP). 

 

V soutěži o nejlepší knižní design letos odborná porota vybírala z celkem 323 přihlášených knih, nominaci proměnilo 31 z nich. V kategorii katalogů si první místo za publikaci Modrá v modré odnesly grafičky Adéla Svobodová a Tereza Hejmová, které se tak budou moci podílet na přípravě vizuální identity dalšího ročníku soutěže. Objemnou publikaci Výstava jako médium. České umění 1957–1999 z pražské AVU porota ocenila hned dvakrát. Vítěznou kolekci si návštěvníci mohou prohlédnout na výstavě v čítárně CAMP do neděle 12. září.

První místa v soutěži nejkrásnějších knih každoročně oceňuje Ministerstvo kultury ČR. Nejvíce ocenění napříč kategoriemi získala grafická designérka Adéla Svobodová, publikace Výstava jako médium se umístila na prvním místě v kategorii Odborná literatura a cenou ji ověnčila také Unie grafického designu. „Adéla Svobodová prokázala svoji profesionalitu a zkušenost tím, s jakou přesvědčivostí a lehkostí dokázala graficky roztřídit takové penzum informací a obrazového materiálu do podoby, při které se čtenář s chutí začte do odborných textů na uměnovědné téma, a přitom neztrácí pozornost ani chuť listovat dál,” komentuje výběr člen výtvarné poroty Karel Štědrý. V kategorii beletrie zaujal porotu monografický esej věnovaný prokletému básníku Rimbaudovi z nakladatelství Revolver Revue. Autorkou grafické úpravy je Josefina Karlíková.

Dětská literatura 1. místo

V kategorii dětské literatury zvítězila kniha z produkce nakladatelství Baobab Safíroví ledňáčci a Glutaman s ilustracemi Jindřicha Janíčka, studentskou Cenu Arna Sáňky získala autorská kniha Judity Košťákové Spiritus Noctis. Ve studentské kategorii bylo netradičně nominováno nejvíce knih, mezi nimi Zuzana Vanišová s knihou Ženský, kterou za vynikající ilustrace ocenilo i Sdružení českých umělců grafiků Hollar. V kategorii učebnic vybrala porota z nominovaných tří projektů na první místo Typoknihu aneb průvodce tvorbou tiskovin Filipa Blažka. Nejkrásnější knihou o výtvarném umění se stal autorský projekt maďarské umělkyně Andi Schmied Private Views: A High‑Rise Panorama of Manhattan vydaný pražskou VI PER gallery. 
 

Bibliofilie, 1. místo

Mezi bibliofiliemi se na nejvyšší příčce umístilo přebásnění Chvály stvoření Františka z Assisi českým básníkem Petrem Borkovcem. Publikaci v úpravě Zuzany Lednické vydal Václav Havlůj. „Grafička vystihla intenzitu krátké básně skrz abstraktní spektrum barev, jež se propisují do samotného textu a vytvářejí kontinuální ilustraci. Veškeré splněné parametry bibliofilie jako míchání barev na litografickém kameni, stokusový náklad, plátěné desky s ražbou, knihtisk i ruční vazba dokazují, že sběratelská kniha nemusí být opulentní projekt a cestou může být naopak pokorný přístup, který v tomto případě naplňuje poselství knihy,”uvádí komentář od porotkyně Emmy Hanzlíkové.

Katalogy 1. místo

Památník národního písemnictví společně s Uměleckoprůmyslovým museem uděluje každoročně také cenu mladému tvůrci do 30 let, o kterou se v letošním roce dělí Tereza Bierská a Nela Klímová za publikaci Svátosti (nakladatelství wo-men). Kromě toho své ceny udělil Spolek českých bibliofilů, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů.

56. ročník soutěže o nejkrásnější knihy doprovází stejně jako v loňském roce katalog v úpravě Štěpána Malovce a Martina Odehnala. Katalog odráží současnou knižní produkci nejen obsahově, ale i vizuálně – v odvážném zrcadle sazby si pohrává s otázkou, co nebo kdo je nejkrásnější, a zároveň představuje aktuální výsledky ve fotografiích Ondřeje Přibyla.

Oceněné publikace je možné zhlédnout do neděle 12. září v čítárně Centra architektury a městského plánování v Praze. Kolekce se objeví také na festivalu Designblok, na veletrhu knižních publikací LITR v Olomouci, zúčastní se soutěže o nejlepší knižní design světa a mezinárodních veletrhů a výstav.

Výsledky NČKR 2020
 

O soutěži Nejkrásnější české knihy roku
V soutěži Nejkrásnější české knihy roku je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích a vytištěných v českých tiskárnách vždy za poslední kalendářní rok, a to hned v sedmi kategoriích. V každé z kategorií jsou vyhlašována tři místa, první je Ministerstvem kultury České republiky honorováno částkou 50 000 Kč. Památník národního písemnictví dále vyhlašuje Cenu Arna Sáňky určenou pro studenty a spolu s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze oceňuje i mladé grafiky ve věku do 30 let. Své ceny udělují také Spolek českých bibliofilů, SČUG Hollar, Unie grafického designu a Svaz polygrafických podnikatelů. Památník národního písemnictví organizuje soutěž pravidelně od roku 1965.

 

Kontakt:
Aneta Křižková
PR manažerka / Oddělení prezentace sbírky
T: +420 778 757 662
E: krizkova@pamatnik-np.cz
W: www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.