Jubilejní komeniologické kolokvium v Uherském Brodě

07.10.2016 14:28|příspěvkové organizace

Muzeum Jana Amose Komenského, Unie Comenius (Praha) ve spolupráci s  Filosofickým ústavem a Historickým ústavem AV ČR v Praze pořádají ve dnech 12. a 13. října 2016 v Uherském Brodě jubilejní 30. mezinárodní komeniologické kolokvium na téma „Fines – Limes – Termini. Hranice mezi filosofickou kategorií, sociální interakcí a kartografickým zápisem“.

 

Téma hranic, latinsky různě označovaných pojmy fines, limes, termini prostupuje příspěvky 23 přednášejících především ze zemí V4 a Německa. 9 z těchto příspěvků v různých jazycích je již názvem zaměřeno přímo ke Komenskému a jeho době, další se zabývají dobovými osobnostmi (např. Valerian Magni či Leone Ebreo), regiony a místopisnými souvislostmi. Zahájení kolokvia je věnováno připomenutí historické události na hranicích blízkého regionu – letošního 900. výročí bitvy na Luckém poli (1116) v příspěvku generálního ředitele Moravského zemského muzea v Brně Mgr. Jiřího Mitáčka, Ph.D. Referát českého historika prof. PhDr. Mgr. Tomáše Knoze, Ph.D. „Hranice v Komenského době a Komenského kraji“ je pak součástí prvního bloku přednášek na téma „Teritoriální hranice a její vnímání v raném novověku“. Mezi další tematické oblasti přednášejících patří také literární, konfesijní a teologicko-filosofické vymezování hranice, filosofické a kartografické diskursy či Komenského mapa Moravy.

Tradice uherskobrodských komeniologických kolokvií sahá až k r. 1971. Jsou spjata se jménem a přítomností současného českého filosofa prof. PhDr. Pavla Flosse, zakladatele kolokvia. Na stránce k historii kolokvia čteme důležitá slova pro pochopení charakteru kolokvií: „Prof. Eduard Petrů, jeden z pravidelných účastníků kolokvií, při vzpomínce na jejich témata upozornil, že většinou bylo zvoleno tak, aby jeden z pohledů převažoval, avšak nevylučoval i ty ostatní. Byla to nesmírně moderní koncepce. K úspěchu kolokvií by však sotva stačilo pregnantně formulované téma; jejich jedinečnost spočívá především v účastnících. Nebyla to nikdy masová akce, ale těch několik osobností, badatelů, kteří dokázali spolu tvořivě komunikovat, jim dalo ráz velkoleposti. Byli to jak „čistí“ historikové jako Josef Polišenký a Josef Válka, literární historikové jako Jan Blahoslav Čapek a Milan Kopecký, filosofové – Robert Kalivoda, Stanislav Sousedík, bratři Flossové, lingvisté jako Jiří Daňhelka, teologové jako Amedeo Molnár, bibliografové jako Josef Brambora a mnozí další odborníci, mezi nimi např. Dagmar Čapková, Julie Nováková, Jaroslav Pánek, Martin Steiner, Věra Petráčková, Jaromír Červenka.“

Program kolokvia
 

Kontakt:
Mgr. Aleš Kapsa

Muzeum J. A. Komenského v Uh. Brodě
T: 572 632 288 linka 216
E: program@mjakub.cz
W: mjakub.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.