Jozef Jankovič | Plynutí času – výstava v Muzeu umění Olomouc

12.10.2017 12:32|příspěvkové organizace

Nedávno zesnulý Jozef Jankovič (1937 – 2017) patřil od 60. let dvacátého století k nejvýraznějším osobnostem slovenského výtvarného umění a brzy dosáhl 
i mezinárodního uznání.

 

Jenže komunistickým normalizátorům se nezamlouval typ jeho angažovaného umění. To, jak Jankovič chápal angažovanost, ukazuje případ se sousoším Oběti varují z let 1967–69 pro Památník SNP v Banské Bystrici. Podle zadání měl vytvořit sousoší na téma „vítězství“, svévolně ho však změnil na příznačnější „oběť“. Odvážné ztvárnění vertikálního a horizontálního průniku lidských figur v kompaktní celek dalo vzniknout monumentálnímu dílu, které svou dimenzí dalece přesáhlo podobu tehdejších realizací. V roce 1972 však komunisté toto dílo „uklidili“ a do Banské Bystrice se vrátilo až v roce 2004.

V sedmdesátých a osmdesátých letech Jankovič nemohl tvořit monumentální plastiky, a tak se věnoval například šperku či grafice. Lze jej dokonce považovat za jednoho z průkopníků počítačové grafiky ve slovenském prostředí, kde uplatnil osobitý rukopis své sochařské tvorby.

Naddimenzované končetiny

Olomoucká Jankovičova výstava Plynutí času navazuje na stejnojmennou loňskou přehlídku v Galerii města Bratislavy, která diváky provedla jeho celoživotní sochařskou tvorbou. Výběr děl pro olomoucké Trojlodí koncipoval ještě sám autor před svým náhlým úmrtím letos v létě. Návštěvníci uvidí zejména jeho práce z šedesátých a začátku sedmdesátých let. „Byla to doba formování Jankovičova osobního výtvarného programu a reakce na aktuální evropské tendence. Právě tehdy přišel například s charakteristickým prvkem naddimenzovaných lidských končetin, který je dodnes velmi expresivním a působivým poselstvím o individuálním a společenském údělu člověka,“ řekla kurátorka olomoucké výstavy Olga Staníková.

V Muzeu moderního umění budou k vidění také nejnovější díla dokreslující autorovo tvůrčí uvažování v pozdějších letech, kdy se v rámci postmoderního tvarosloví ke slovu dostala groteska a svérázně podala pocit pramenící z hledání svobody a absurdnosti zažívaných situací. A chybět nebudou ani další obory Jankovičovy tvorby – kresba, počítačová grafika či architektonické projekty.

Výstava Plynutí času se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Daniela Hermana a ministra kultury Slovenské republiky Marka Maďariče.

Více info o výstavě a autorovi
 

Kontakt:
Mgr. Tomáš Kasal

tiskový mluvčí
Muzeum umění Olomouc
Denisova 47 | 771 11 Olomouc
T: 585 514 282
M: 602 671 477
E: kasal@olmuart.cz 
W: web | facebook | twitter

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.