Nastavení cookies

„Jižní Morava čte“ ukončila šestý ročník

07.12.2021 17:36|příspěvkové organizace

Moravská zemská knihovna (MZK) s podporou Jihomoravského kraje a ve spolupráci se zapojenými jihomoravskými knihovnami pořádala v roce 2021 již šestý ročník soutěže pro děti a mládež Jižní Morava čte, tentokrát na téma „Teď to vidím jinak“. Cílem projektu je nejen podpora čtenářství u dětí a mládeže, ale také mezigeneračního soužití. V neposlední řadě se pak snaží přiblížit knihovny jako místa, kde se snoubí zábava s poznáváním, vzděláváním a komunitním životem. 

 

Součástí projektu je každý rok i soutěž, která dává účastníkům prostor pro literární, výtvarné, literárně-výtvarné a audiovizuální zpracování zvoleného tématu. Zapojit do soutěže se mohou každoročně účastníci ve věku od 4 do 15 let prostřednictvím městských či obecních knihoven, a to jako jednotlivci nebo i v kolektivech. Soutěž probíhá v šesti kategoriích, a letos vznikla ještě jedna nová, která se zaměřuje na básnickou tvorbu. Jejím patronem se stal básník a překladatel Radek Malý, jenž je také autorem řady knih pro děti. Patrony celého projektu Jižní Morava jsou ilustrátor a spisovatel Pavel Čech a herečka Alena Antalová. Šestý ročník nesl titul „Teď to vidím jinak“ a vybízel k reflexi aktuální společenské situace, která je v důsledku pandemie ovlivněna takovými jevy jako ztížení možnosti potkávání se s kamarády, s prarodiči, komplikace s cestováním či obavou o zdraví své a svých blízkých. Soutěžící měli za úkol se pokusit vyjádřit ve spolupráci s kamarády, rodiči, prarodiči či učiteli, slovně či výtvarně, jak se uvedené jevy promítly do změny jejich vnímání mezilidských vztahů či celého světa. Souběžným tématem, z něhož vycházela nová soutěžní kategorie, pak bylo i připomenutí 120. výročí narození básníka Jaroslava Seiferta. Téma odkazovalo na klíčový princip poezie, totiž schopnost vnímat věci zostřeným a ozvláštňujícím pohledem.

Navzdory komplikacím s pandemií probíhaly v knihovnách zapojených do projektu různé aktivity na podporu čtenářství, jako např. autorská čtení a besedy, literární dílny, či literárně-historická putování, některé také v online formě.  Do krajského kola soutěže postoupilo celkem 99 soutěžních prací. „Bylo potěšující sledovat, jak se rok od roku zvyšuje úroveň prací. Někdy až nečekané postřehy dětí, jejich schopnost spojovat věci, a nemám teď na mysli materiál, ale spíše jevy, které pronikly do naší každodennosti, ukazují, jak moc je důležité o věcech přemýšlet a sdílet je s ostatními“, říká Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny a iniciátor celého projektu.

Stejně jako v loňském roce bylo slavnostní setkání s výherci a předání cen odloženo na epidemiologicky příznivější dobu. Vítězové jsou tedy oznámeni alespoň virtuálně, seznam všech oceněných ve všech soutěžních kategoriích naleznete na webových stránkách http://www.jiznimoravacte.cz/soutez.

Více informací o projektu, například přehled zúčastněných knihoven a náplň minulých ročníků včetně fotogalerií z doprovodného programu i vyhlašování, naleznete na webu projektu. Organizační a ostatní novinky v rámci projektu můžete sledovat taktéž na facebooku.  

 

Kontakt: 
Martina Šmídtová
Oddělení marketingu a komunikace
Moravská zemská knihovna v Brně
T: 777 465 297
E: martina.smidtova@mzk.cz
 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.