Již dvacáté kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů proběhlo v Moravské zemské knihovně (8. -10. 10.)

12.10.2017 11:29|příspěvkové organizace
Při jeho slavnostním zahájení předala JUDr. Kateřina Kalistová, náměstkyně pro řízení sekce živého umění, ocenění za celoživotní přínos a práci v oblasti česko-slovenské spolupráce na poli knihovnictví a bibliografie doc. Jaromíru Kubíčkovi a doc. Miloši Kovačkovi.

První setkání se uskutečnilo ve dnech 9.–10. září 1997 v Diviakoch u Turčianských Teplic a od té doby se bibliografové scházejí každoročně, při pořádání se pravidelně střídají paměťové instituce z Čech, Moravy a Slovenska. 

Každý ročník kolokvia je nějak tematicky zaměřen a slouží jako informační platforma pro dění v oboru. Letošních dvacet příspěvků je tematicky věnováno srpnu 1968, hříšným lidem měst českých, moravských a slovenských, historii a vlastivědě Moravy, heraldice, vexilologii a bibliografii a bibliografii české/slovenské literatury a exilové literatuře. První a dopoledne druhého dne setkání byly věnovány poznávání významných památek Brna a okolí, účastníci konference měli možnost navštívit Památník Mohyla míru, Památník písemnictví na Moravě v Rajhradě a vilu Tugendhat. Pondělní večer zpestřil program koncert z díla Otto Zweiga a Gustava Mahlera v podání Kateřiny Alexandry Šťastné (klavír) a Eleny Knápkové (zpěv). Kolokvium se konalo pod záštitou ministra kultury ČR.  

Kdy: 8. října – 10. října 2017
Kde: Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a
Co: Kolokvium českých, moravských a slovenských bibliografů

Více informací

Kontakt:
Jindra Pavelková
E: pavelkova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.