Jiří Harcuba, sklář a medailér, autor nynější pětikoruny a mnoha dalších mincí a medailí, by se 6. prosince dožil devadesáti let. V Uměleckoprůmyslovém museu v Praze ho připomíná malá výstava

28.11.2018 13:33|příspěvkové organizace

Jiří Harcuba se v domácím a mezinárodním ohledu proslavil zejména díky svému rytému sklu. Ohlas a uznání získaly jeho dokonale a velmi originálně stylizované portréty významných kulturních osobností vyhloubené pomocí rotujících ryteckých kotoučků do povrchu křišťálového skla.

 

Obsáhlá, ceněná a se sklem rovnocenná byla také umělcova medailérská tvorba. Navrhl stovky litých a ražených medailí a mincí včetně československé a české oběžní pětikoruny. Harcubovo novátorství v tomto oboru spočívalo v aplikování některých z principů, které se naučil a rozvinul je při práci se sklem.

Portrét Jiřího Harcuby od Gabriela Urbánka.

Výstava je přehledem děl Jiřího Harcuby, které vznikly v průběhu celé jeho profesionální kariéry a jsou zastoupeny ve sbírkovém fondu UPM. Zároveň je poděkováním muzea autorově rodině, konkrétně Zdeně a Pavlovi Harcubovým, za nedávný velkorysý dar kolekce čtrnácti kusů autorova uměleckého skla do muzejních sbírek. Jiří Harcuba zemřel 26. 7. 2013.

Komorní výstava je otevřena ve Votivním sále UPM (4. nadzemní podlaží) a je přístupná zdarma.

Úvodní foto: Model medaile Plameny, na paměť oběti Jana Palacha, 1969, litá sádra, dar Aleše Vašíčka, 2013.

 

Kontakt:
Mgr. Radka Potměšilová
PR manager
Uměleckoprůmyslové museum v Praze 
17.listopadu 2, 110 00, Praha 1
T: + 420 602 182 473
www.facebook.com/upmpraha/
www.upm.cz
www.czkubismus.cz/

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.