JAMU zavzpomínala na 70 let své existence v Moravské zemské knihovně

26.04.2018 13:10|příspěvkové organizace

Slavnostní setkání a vzpomínání předních pedagogů a absolventů obou fakult JAMU proběhlo ve středu 25. dubna 2018 v Galerii MZK. Součástí dernisáže byla komentovaná prohlídka – prof. Jindřiška Bártová a prof. Josef Kovalčuk provedl zúčastněné nejen výstavou, ale také blíže představil některé zajímavé exponáty. ​

 

V doprovodném programu představil své umění ve hře na kytaru student Hudební fakulty JAMU. Výstavu oficiálně zakončil rektor JAMU, prof. Petr Oslzlý.

Brněnská Janáčkova akademie múzických umění v loňském roce oslavila 70 let své existence. K tomuto významnému jubileu si tato škola nadělila reprezentativní publikaci, mapující svoji historii a také výstavu, která se z prostor Divadla na Orlí přesunula do prostor Moravské zemské knihovny. Návštěvníci knihovny mají do 28. dubna 2018 jedinečnou příležitost si výstavu prohlédnout v Galerii MZK.

Výstavu doprovázel bohatý doprovodný program, v němž se vzpomínalo na okolnosti, které vedly ke vzniku Janáčkovy akademie múzických umění, ale zmiňována byla především historie fakulty hudební a divadelní. V prvním večeru přijal pozvání děkan Hudební fakulty JAMU, prof. MgA. Jindřich Petráš, a o historii hudebních oborů a významných pedagozích i absolventech hovořily emeritní rektorka, varhanní virtuózka prof. Alena Veselá, jedna z prvních studentek i absolventek JAMU, a muzikoložka prof. PhDr. Jindřiška Bártová. V doprovodném hudebním programu vystoupili posluchači Hudební fakulty JAMU. 

Druhý, velmi poutavý večer, uvedl děkan Divadelní fakulty JAMU doc. Mgr. Petr Francán. O historii divadelních oborů, významných pedagozích i absolventech, ale také o svých uměleckých dráhách velmi poutavě hovořili prof. MgA. František Derfler, umělecký šéf Divadla U stolu a bývalý umělecký šéf Mahenovy činohry, a prof. PhDr. Josef Kovalčuk, autor výstavy; v doprovodném programu vystoupili tentokrát posluchači Divadelní fakulty JAMU.
 

Kontakt:
Mgr. Ing. Romana Macháčková
T: 541 646 133
E: Romana. Machackova@mzk.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.