Jabloň za Marii Jeřábkovou

08.10.2018 16:11|příspěvkové organizace

12. 10. 2018 bude v Památníku Ležáky slavnostně vysazena jabloň k uctění památky paní Marie Jeřábkové, rozené Šťulíkové, jedné ze dvou ležáckých přeživších děvčat, která zemřela 25. února 2018.

 

Po dopoledním bloku přednášek se všichni přítomní za účasti Mgr. Martiny Lehmannové, ředitelky Památníku Lidice, plk. gšt. PhDr. Eduarda Stehlíka, MBA a dalších hostů přesunou na pietní území původní osady Ležáky, kde bude vysazena jabloň. Jabloň bude zasazena i za účasti syna nedávno zesnulé paní Marie Jeřábkové.

Paní Marie Jeřábková, rozená Šťulíková, jako jedna z mála dětí přežila tragédii v Ležákách. Spolu se svou o rok starší sestrou Jarmilou dokonce z Ležáků přežily jako jediné. V červnu roku 1942 jí byl pouhý rok a smrti s ostatními dětmi obě sestry Šťulíkovi unikly díky tomu, že byly vybrány na převýchovu do německých rodin. Do Československa se obě sestry vrátily v roce 1946 a to ke svému dědečkovi Františkovi Pelikánovi. V rámci poválečné obnovy obce Lidice se uvažovalo také o tom, že bude obnovena i kamenická osada Ležáky. Tato myšlenka byla ovšem zavrhnuta, protože bylo vyhodnoceno, že není pro koho stavět. Byly postaveny pouze dva domy v nedalekém Včelákově, pro každou ze sester Šťulíkových jeden. Paní Marie Jeřábková žila ve Včelákově až do únoru letošního roku. Na její památku bude v Ležákách vysazena jabloň, která ponese její jméno. 

 

Kontakt:            
Filip Petlička

Vztahy s veřejností
T: +420 731 110 984       
E: petlicka@lidice-memorial.cz
www.lidice-memorial.cz
www.lezaky-memorial.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.