Nastavení cookies

Ivan Neumann byl oceněn medailí Artis Bohemiae Amicis

10.11.2021 11:30|ministerstvo

Ministr kultury Lubomír Zaorálek předal na Ministerstvu kultury medaili Artis Bohemiae Amicis významnému českému historikovi umění, galerijnímu pracovníkovi, fotografovi, překladateli a kurátorovi výstav Ivanu Neumannovi. Prestižní resortní ocenění laureát dostal za jeho celoživotní práci a za dlouhodobé šíření dobrého jména české kultury doma i v zahraničí.

 

Jeho nejvýznamnější zásluhu je třeba spatřovat v rozsáhlé a velmi kvalitní rekonstrukci památkově chráněného areálu kutnohorské jezuitské koleje pro účely nového sídla Českého muzea výtvarných umění, které bylo poté přejmenováno na Galerii Středočeského kraje. Ivan Neumann zde jako ředitel vybudoval se svým týmem moderní depozitáře, pracovny a výstavní prostory, do kterých připravil nově koncipované stálé expozice špičkové sbírky českého umění i výstavní program. Areál od té doby oceňuje česká i zahraniční veřejnost. Přínosem pro českou kulturu je přirozeně jeho celoživotní práce jako historika umění, neboť byl kurátorem řady stálých expozic, výstav, ale také sbírek v několika významných tuzemských muzeích umění. Stranou nelze ponechat ani obětavou práci ve funkci předsedy Rady galerií ČR. Jsem velmi rád, že mu dnes mohu poděkovat za jeho celoživotní práci a předat mu ocenění, které mu právem náleží,“ řekl ministr Lubomír Zaorálek. 

PhDr. Ivan Neumann se narodil 10. května 1945 v Praze. V letech 1963-1968 studoval dějiny umění na FFUK. Po skončení studií působil až do roku 1977 jako kurátor sbírky českého umění 20. století v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, kde se zasloužil o vybudování hodnotné sbírky moderního umění V letech 1977-1994 byl kurátorem Sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a od roku 1994 byl kurátorem umění 20. století v Českém muzeu výtvarných umění v Praze a kurátorem Domu u Černé Matky Boží. Poté, co byla náhradou za restituovaný zámek Nelahozeves nabídnuta Středočeské galerii jako nové sídlo bývalá Jezuitská kolej v Kutné Hoře, se podílel na přípravě a realizaci její rekonstrukce. Spolu s Alenou Potůčkovou připravil zřízení nové stálé expozice Středočeské galerie v Kutné Hoře. V roce 2009 Rada Středočeského kraje Ivana Neumanna odvolala z funkce bez udání důvodu a neměl tak možnost svou práci dokončit a dále ji rozvíjet. Celá situace byla zdokumentována v bulletinu profesního sdružení muzeí umění, které Ivanu Neumannovi udělilo mimořádné uznání za přínos české výtvarné muzejní sféře. V letech 2009-2011 byl Ivan Neumann ředitelem obecně prospěšné společnosti Pelléova vila. Je členem ICOM a AICA a působí jako nezávislý kurátor výstav v České republice i v zahraničí, např. několika ročníků Malířského sympozia v Mikulově, výstav Skupiny Corpora S, nebo výstav Volného sdružení 12/15. Spolupracuje s řadou galerií a je autorem stovek textů otištěných ve výstavních katalozích.


 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.