Informace o aktuálním stavu ve věci zpracování znaleckého posudku na ocenění velkovýkrmny vepřů v Letech u Písku

13.02.2017 10:20|ministerstvo

Na základě materiálu zpracovaného Ministerstvem kultury schválila vláda ČR svým usnesením ze dne 7. listopadu 2016 č. 1001 záměr postupu ve věci ukončení provozu velkovýkrmny vepřů v bezprostřední blízkosti pietního místa v Letech u Písku.

 

Současně vláda tímto usnesením uložila ministru kultury zajistit vypracování znaleckého posudku na ocenění velkovýkrmny prasat. V návaznosti na tento vládou uložený úkol realizovalo Ministerstvo kultury zadávací řízení k veřejné zakázce, jejímž předmětem je zpracování znaleckého posudku na stanovení hodnoty souboru nemovitostí (pozemky a stavby) a souboru technologií, umístěných v těchto nemovitostech. Nemovitosti se nacházejí v k. ú. Lety (680770) a k.ú. Králova Lhota (672581), přičemž v komplexu tvoří areál vepřína.

Na základě předmětného zadávacího řízení bylo vypracování znaleckého posudku zadáno pražskému znaleckému ústavu B.S.O. spol. s r.o. Cena za zpracování znaleckého posudku činí 228.690,- Kč včetně DPH. Objednávka byla znaleckým ústavem akceptována 10. 2. 2017. Zpracování znaleckého posudku se předpokládá do 60 dnů ode dne akceptace objednávky, přičemž do týdne od akceptace objednávky musí současný majitel areálu vepřína předložit Ministerstvu kultury požadované podklady k ocenění. Zpracovaný znalecký posudek bude využit k dalšímu jednání s majitelem vepřína a následně bude jedním z podkladů, které budou předloženy v materiálu na jednání vlády ČR, kterým bude rozhodnuto o dalším postupu ve věci odkupu vepřína státem

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.