In-situ performativní výstava Too Soon Too Late připomene sto let od roku 1918

18.05.2018 09:51|příspěvkové organizace

Premiéra unikátního projektu Too Soon Too Late proběhne 26. 5. v bruselském uměleckém centru BOZAR. In-situ performativní výstava vzniká jako připomínka stého výročí roku 1918. Do projektu je zapojena necelá dvacítka umělců z 10 zemí, kteří se spojili pod uměleckým vedením Tomáše Procházky a Cristiny Maldonado. 

 

 

Projekt vznikl z iniciativy Českého Centra Brusel, bruselského kulturního centra BOZAR, dramaturgii a koordinaci zajišťuje Institut umění – Divadelní ústav (IDU), na vzniku koprodukce se podílejí kulturní instituce ze zemí V4, Rumunska, Litvy a Rakouska.

Performativní výstava Too Soon Too Late je součástí programového cyklu „1918, European Dreams of Modernity – 100 Years On”, který po celý rok probíhá v uměleckém centru BOZAR. Vzniku projektu Toon Soon Too Late předcházel dialog umělců i teoretiků ze zemí střední a východní Evropy a z Belgie, kteří se poprvé sešli v Bruselu v listopadu 2017 na sympoziu Central and Eastern Modernity Rebuilding pořádaném IDU, Université Libre Brusel a domem scénických umění La Bellone. Diskuze se týkaly minulosti, současnosti a budoucnosti Evropy a role umění v současné společnosti, vrátily se k meziválečným utopickým i apokalyptickým vizím a počátkům společenských a demografických změn, které se promítají až do naší současnosti. Výsledná performativní výstava, která vznikala od prosince loňského roku, nabídne publiku ve čtyřech reprízách možnost volného pohybu prostorem, diváci budou za doprovodu autorské hudební produkce sledovat taneční představení, performativní výstupy a video instalace, které se budou po 90 minut v pravidelných smyčkách opakovat.

Předpremiéra pro novináře se uskuteční v pátek 25. 5. 2018, 26. a 27. 5. 2018 budou následovat představení pro veřejnost. S dalším uvedením performativní výstavy se počítá v Budapešti a Praze. Hlavními pořadateli projektu jsou: České centrum Brusel; Institut umění – Divadelní ústav; BOZAR, Centrum pro hudbu a umění, Brusel. 

Projekt byl podpořen v rámci grantového programu Mezinárodního visegrádského fondu.
 

Kontakt:
Kateřina Dušková

Oddělení komunikace a marketingu
Institut umění — Divadelní ústav
Celetná 17, 110 00 Praha 1
T: +420 224 809 196
M: +420 774 849 380
E: katerina.duskova@idu.cz
W: www.idu.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.