III. ročník soutěže pro návštěvníky muzeí a galerií a pro muzejní instituce Muzeum roku 2017

09.05.2018 13:24|příspěvkové organizace

Vyhlášení vítězů proběhne ve čtvrtek 17. května 2018 od 14,00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze v rámci slavnostního předávání Cen Gloria musaealis za rok 2017.

 

Od roku 2015 mohou muzejní instituce získat ocenění od svých návštěvníků, kteří se do hodnocení muzeí a galerií v České republice mohou zapojit prostřednictvím soutěže Muzeum roku. Návštěvnická soutěž vznikla jako součást mediální kampaně Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, která je významným odborným oceněním muzejní práce.

Třetí ročník soutěže Muzeum roku probíhal od 1. dubna 2017 do 31. března 2018 na portále do-muzea.cz, jehož provozovatelem je Národní muzeum a který vznikl ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií ČR, z. s. Výsledky III. ročníku návštěvnické soutěže Muzeum roku budou vyhlášeny v rámci slavnostního předávání Cen Gloria musaealis za rok 2017 ve čtvrtek 17. května 2018 od 14,00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

Ceny si přijdou převzít zástupci tří muzeí s nejlepším hodnocením. Z návštěvníků hlasujících na portálu do-muzea.cz si zajímavé ceny převezmou tři vylosovaní výherci, kteří se aktivně zapojili do hodnocení: expozic a výstav muzeí a galerií, úrovně nabízených a poskytovaných služeb. Tito hodnotitelé získají publikace umístěné na prvních třech místech v kategorii Muzejní publikace roku 2017 a Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., jim zároveň propůjčí na jeden rok průkaz svého člena, který opravňuje k návštěvě všech jejích 304 členských institucí.

Ve třetím ročníku soutěže Muzeum roku 2017 byla nominována tato muzea (v abecedním pořadí dle sídla instituce):

  • Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace             
  • Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace – Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka
  • Městské muzeum Žamberk

Více informací na http://www.gloriamusaealis.czhttp://www.muzeumroku.cz

Sekretariát Národní soutěže muzeí Gloria musaealis:

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00  Praha 1

Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG

Mgr. Monika Benčová, tajemnice Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

tel.: +420 224 210 037–9, +420 736 438 611

e-mail: amg@cz-museums.czgloria@cz-museums.cz

http://www.cz-museums.czhttp://www.gloriamusaealis.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.