Nastavení cookies

ICOM Prague 2022

13.04.2022 17:08|příspěvkové organizace

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) pořádá v roce 2022 svoji 26. generální konferenci poprvé v České republice. ICOM Prague 2022 proběhne 20. – 28. 8. 2022 v Kongresovém centru Praha, pražských muzeích a ve více než 60 muzeích a dalších institucích v České republice.

 

Největší muzejní kongres na světě se bude pod tématem Síla muzeí věnovat čtyřem základním otázkám: Účel: Muzea a občanská společnost; Udržitelnost: Muzea a schopnost adaptace; Vize: Muzejní leadership; Dostupnost: Muzea a nové technologie.

ICOM Prague 2022 přivede do České republiky z celého světa více než 4 000 profesionálů a odborníků z oblasti muzejní praxe i teorie, péče o kulturní dědictví, prezentace a řady dalších oborů kulturního dědictví, jeho interpretace a prezentace.

Pro všechny muzejníky, knihovníky, archiváře, památkáře, zřizovatele kulturních institucí, pedagogy a další kolegyně a kolegy, připravil Český výbor ICOM příležitost zvýhodněného registračního poplatku za 150€ bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy ICOM (standardní konferenční poplatek je 350€ pro členy ICOM a 450€ pro nečleny).

 

Výzva je otevřena do 30. 4. 2022! 

Formulář žádosti naleznete ZDE
Více informací o žádosti naleznete ZDE
Podrobný program a další informace k ICOM Prague 2022 ZDE

Více informací na info@icom-czechia.cz.

Kontakt:
Filip Petlička

Vnější vztahy a komunikace
Kancelář Českého výboru ICOM pro přípravu generální konference ICOM Praha 2022
T: +420 731 110 984
E: petlicka@icom-czechia.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.