Hrob architekta Historické budovy Národního muzea Josefa Schulze se dočkal své opravy

17.07.2018 12:10|příspěvkové organizace

V neděli 15. července tomu bylo přesně 101 let, kdy zemřel známý architekt Josef Schulz, a není náhodou, že právě v těchto dnech byla dokončena oprava jeho hrobu s novou pamětní deskou. Stalo se tak navíc v roce, kdy bude částečně znovuotevřena po dlouholeté a náročné rekonstrukci Historická budova Národního muzea, jež je jednou z řady významných budov, které Josef Schulz navrhl. Objednavatelem opravy hrobu Josefa Schulze byla Společnost Národního muzea a projekt finančně sponzorovala společnost Metrostav. U této příležitosti proběhla v pondělí 16. července vzpomínková akce na Josefa Schulze u jeho hrobu na Vyšehradském hřbitově.

Hrob architekta Josefa Schulze byl po více než sto letech již ve stavu, při kterém byly některé opravy nezbytné. Spáry mezi jednotlivými díly rámu byly rozpadlé a žula, ze které je hrob vyroben, byla zčernalá od nečistot a starého vosku ze svící. Nápisová deska z bílého mramoru časem zvětrala a zčernala. V letošním roce, kdy Národní muzeum oslavuje výročí 200 let od svého založení a na podzim bude slavnostně otevírat část Historické budovy po generální rekonstrukci, se tedy naskytla ideální příležitost k tomu zrestaurovat hrob Josefa Schulze a projevit tak určitým způsobem vděk za to, jak nádhernou Historickou budovu Národního muzea díky tomuto architektovi máme.

Josef Schulz patří k nejvýznamnějším architektům české novorenesance. Byl pokračovatelem a i spolupracovníkem Josefa Zítka při stavbě Rudolfina a dokončení Národního divadla po jeho požáru v roce 1881. Své stěžejní dílo, Národní muzeum, navrhl podle vzoru vídeňských muzeí a pařížského Louvru a vytvořil tak doslova reprezentační symbol vrcholícího obrození českého národa.

Ačkoliv provolání o založení Národního muzea se uskutečnilo již roku 1818, teprve na konci století se podařilo vybudovat skutečně důstojné a reprezentativní sídlo na horním konci Václavského náměstí. Podle projektů Josefa Schulze byl tedy až v letech 1885 – 1891 za částku přibližně dvou milionů zlatých vybudován na náklady českého sněmu nádherný palác, který se stal dominantou Václavského náměstí a jednou z největších a nejvýznamnějších staveb v Praze.

Dokončení opravy hrobu Josefa Schulze bylo směřováno symbolicky ke dni výročí úmrtí tohoto známého architekta a zároveň na rok, kdy se jím navržená Historická budova Národního muzea znovuotevírá návštěvníkům, aby jim odhalila svůj původní lesk a krásu.

 

Mgr. Kristina Kvapilová

odd. vnějších vztahů

T: +420 224 497 250

M: +420 731 514 077

E: kristina_kvapilova@nm.cz

W: www.nm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.