Hrad Kunětická hora čeká obnova

30.07.2018 15:50|ministerstvo

Ministr kultury se dnes zúčastnil slavnostního zahájení projektu „Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva“.

 

Akce proběhla na hradě Kunětická hora za účasti ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové, generální ředitelky NPÚ Naděždy Goryczkové, zástupců Ministerstva kultury a dalších čestných hostů.

Státní hrad Kunětická hora je národní kulturní památkou ve vlastnictví státu; spravuje ho Národní památkový ústav (příspěvková organizace Ministerstva kultury), který uspěl s projektem za 78 860 688,47,- Kč v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 

Do roku 2021 proběhne zásadní stavební obnova západní části hradu – dnes nepřístupného Jurkovičova paláce s novou vestavbou a zastřešením a obnova 6. brány. Projektový záměr počítá s restaurováním této části hradu do podoby po rekonstrukci provedené architektem Dušanem Jurkovičem. V areálu budou rehabilitovány historické interiéry a vznikne zde i nový přednáškový sál a expozice. Část v přízemí bude věnovaná osobnosti architekta Dušana Jurkoviče a jeho realizacím především ve východních Čechách, část v prvním patře se zaměří na zásadní rekonstrukci hradního areálu, kterou Jurkovič vedl ve 20. letech minulého století.

Hlavním cílem projektu financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace je zabránit degradaci památkových hodnot západní části areálu této národní kulturní památky a regionální dominanty. Dalším cílem je pak zpřístupnit veřejnosti nové prostory a prezentovat nadčasovou tvorbu významného architekta Dušana Jurkoviče, který se na dnešní podobě hradu zásadně podílel. Na hradě by mělo vzniknout i komfortní návštěvnické zázemí.

Jako ministra kultury mne velmi těší, že se nám daří uchovávat a zatraktivnit naše kulturní dědictví pro současnou i příští generaci a vracet našim památkám ztracený lesk. Osobnost Dušana Jurkoviče je navíc spjata i s naší novodobou státností. Proto považuji zahájení obnovy Kunětické hory právě v roce jejího stoletého výročí za velmi symbolické,“ sdělil ministr kultury Antonín Staněk.

Opraven bude rovněž přístup do hradu 5. bránou a část nádvoří, počítá se i se záchranou zbytků jedinečného opevňovacího systému hradu. Projekt pamatuje i na zlepšení ochrany a zabezpečení památky požárními a zabezpečovacími technologiemi a komfort návštěvnického provozu včetně bezbariérového řešení. Po dokončení obnovy bude otevřen nový prohlídkový okruh a objekt bude moci nabídnout širší spektrum kulturních a vzdělávacích akcí. Celková výše způsobilých výdajů činí 71 886 890 Kč z toho více, než 61 milionů bude hrazeno z EU. V současné době je pro státní hrad Kunětická Hora připravován druhý projekt IROP, zaměřený na obnovu a rozšíření divadelních scén v hradním paláci a v podhradí.

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.