Hodnotící mise UNESCO v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem

07.09.2018 15:55|ministerstvo

Cílem mise, která proběhla ve dnech 30. a 31. srpna 2018, bylo posouzení nominace „Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem“ na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO.

 

Za resort kultury se účastnili náměstek Vlastislav Ouroda, státní tajemník Zdeněk Novák a vedoucí oddělení UNESCO MK Dita Limová. 

V průběhu obou dnů měli účastníci hodnotící mise možnost důkladně se seznámit s předmětem nominace a vyslechnout si prezentace od mnoha partnerů zapojených do její přípravy.

Na programu byly důkladné prohlídky celé krajiny modelované pro chov a výcvik starokladrubských koní, dále i hřebčína a přilehlých objektů. Proběhla i řada jednání s přednáškami a diskusemi k nástrojům péče, detailům územního plánu, k materiálům k dalším připravovaným projektům, týkajících se hřebčína, spolupráce se subjekty na místní, regionální a celostátní úrovni. Podle pravidel nominačních procesů byly posuzovány jak autenticita a integrita nominovaného statku, tak i možnosti jeho ochrany v ochranných pásmech. 

Ministerstvo kultury si velmi váží vynikající meziresortní spolupráce s Ministerstvem zemědělství i s  Ministerstvem životního prostředí při přípravě nominace jedinečně komponované krajiny obklopující Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem. Chov a výcvik kladrubského koně – této živé národní kulturní památky – mimořádným způsobem okolní krajinu ovlivňuje a zároveň umožňuje zachování tradičních postupů a technik, řemesel a tradičních znalostí spjatých s každodenním životem hřebčína. Zápis této kulturní krajiny by byl stvrzením kulturních, přírodních a historických hodnot celého území spjatého s chovem unikátních kladrubských koní,“  uvedl náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví Ouroda.

Výsledky odborné mise shrne zpráva, která bude spolu s výsledky prověrky nominační dokumentace tvořit významnou součást posudků v rámci vícestupňového řízení v orgánech ICOMOS a Centra světového dědictví. Bude zohledněna i v  celkovém doporučení Mezivládnímu výboru pro světové dědictví, který rozhodne o případném zápisu navržené památky. To, zda Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem bude či nebude zapsána na Seznam světového dědictví, by se mohlo rozhodnout na 43. zasedání výboru, které se uskuteční v létě 2019.

Hodnotící mise se účastnili  i zástupci Ministerstva zemědělství, Národního památkového ústavu, KÚ Pardubického kraje, Agentury ochrany přírody a krajiny, MÚ Přelouč, starostka Kladrub nad Labem, krajinářští architekti a zaměstnanci národního hřebčína.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.