Historickým městem roku se stalo Brtnice

17.04.2019 10:21|ministerstvo

Dne 16. dubna 2019 se na Pražském hradě uskutečnilo slavnostní setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a historických sídel. V rámci programu byl vyhlášen vítěz celostátní soutěže Cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2018.

 

Vítězné město, kterým se stalo město Brtnice, může po dobu roku 2019 užívat titul „Historické město roku 2018“. Součástí ceny je také finanční odměna ve výši 1 000 000,- Kč. Cenu ministra pro místní rozvoj vyhrála města Klatovy a Frenštát pod Radhoštěm, která získala po 100 000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj. Cenu časopisu Moderní obec získalo město Ústí nad Orlicí.

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil ministr kultury Antonín Staněk, který poděkoval všem zúčastněným a ve svém projevu zdůraznil, že v rámci všech specifických programů Ministerstva kultury, určených na obnovu a zachování kulturních památek, nedochází v posledních letech k poklesu alokovaných finančních prostředků, ale naopak k jejich postupnému navyšování. „Rád bych připomenul, že finanční Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je druhým nejdéle fungujícím programem Ministerstva kultury v oblasti státní památkové péče, a jedná se o program velmi úspěšný. Za dobu své existence, tedy od roku 1993, vložil stát prostřednictvím tohoto programu do obnovy kulturních památek na území městských památkových rezervací a městských památkových zón 5,2 mld. Kč a podílel se tak na obnově více než 16 tisíc kulturních památek. Celkové náklady na obnovu kulturních památek v rámci synergického efektu tohoto programu, tedy zapojením měst, obcí a vlastníků kulturních památek do celkového objemu provedeného díla, dosáhly výše přibližně 13,5 mld. korun,“ uvedl ministr Staněk. 

Krajskými vítězi soutěže jsou (v abecedním pořadí): Boskovice, Brtnice, České Budějovice, Frenštát pod Radhoštěm, Horní Slavkov, Hradec Králové, Klatovy, Lipník nad Bečvou, Lomnice nad Popelkou, Mšeno, městská část Praha 1, Uherské Hradiště, Ústí nad Orlicí, Žatec. 

Za krajská vítězství v soutěži města obdrží taktéž finanční ohodnocení ve výši 100 000,- Kč. Uvedené výhry v soutěži města využijí na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2019. „Upřímně děkuji  všem starostkám a starostům, nejenom těm oceněným, za velký kus dobře odvedené práce, protože výraz historických jader měst doznal za poslední desítky let zásadních změn oproti minulosti. Jsem si vědom toho, kolik úsilí i finančních prostředků bylo do nezbytné obnovy historických jader měst vloženo a chci Vás ubezpečit, že můj úřad bude i nadále vaše aktivity související s obnovou historických měst podporovat tak, aby naše města vzkvétala a národní architektonické bohatství bylo zachováno dalším generacím,“ uvedl na závěr Antonín Staněk.  

V průběhu slavnostního odpoledne předal ministr kultury Antonín Staněk také Cenu Ministerstva kultury za památkovou péči Doc. PhDr. Josefu Štulcovi.

Josef Štulc zasvětil svůj život památkové péči, působil a dodnes působí v mnoha odborných institucích a prestižních grémiích. Byl dlouholetým ředitelem Státního ústavu památkové péče a prezidentem Českého národního komitétu ICOMOS. Mimořádně rozsáhlá je jeho publikační činnost v oblasti památkové péče, je rovněž uznávaným a oceňovaným pedagogem. Zahraniční experti Josefa Štulce vnímají jako předního odborníka v oblasti památkové péče.  

Cena Ministerstva kultury za památkovou péči se uděluje k ohodnocení mimořádně významných výsledků nebo tvůrčích počinů dosažených v oblasti ochrany, zkoumání, uchovávání a prezentace kulturních památek, památkových rezervací, památkových zón nebo archeologických nálezů

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.