Fritz Lederer. Život a smrt v terezínském ghettu

14.06.2019 12:55|příspěvkové organizace

Vernisáž proběhne v předsálí kina Muzea ghetta (Komenského 148, Terezín) v úterý 18. června 2019 ve 14 hod.

 

Výstavu grafik a kreseb Fritze Lederera (1878-1949) pořádá Památník Terezín k sedmdesátému výročí jeho úmrtí. Výtvarník byl do Terezína deportován až v srpnu 1944 a dožil se zde osvobození. Přípravné kresby ke grafikám vznikly pravděpodobně přímo v ghettu, kde Lederer zůstal až do srpna 1945 a jako dobrovolník pomáhal při jeho likvidaci. Poté se vrátil do rodného Kynšperka nad Ohří, kde podle kreseb v následujících dvou letech vytvořil cyklus 24 leptů. Zaměřil se v něm hlavně na situace a události, které v Terezíně sám zažil (např. likvidace uren s popelem zemřelých vězňů, tyfová epidemie).

Úvodní slovo k výstavě a k Fritzi Ledererovi přednese kurátor výstavy a správce depozitáře sbírkového oddělení Památníku Terezín Mgr. Tomáš Raichl. O hudební doprovod se postarají vnučka a syn Helgy Weissové Hoškové - jedné z přeživších terezínského ghetta, a to Dominika Weiss Hošková a Jiří Hošek. V jejich podání zazní židovské melodie v úpravě Jiřího Hoška pro dvě violoncella (výběr ze Suity).

Výstava bude ode dne následujícího po akci přístupná denně od 9 do 18 hod. a bude ukončena 1. září 2019.

Kontakt:
Mgr. Tomáš Rieger

vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu, tiskový mluvčí
Památník Terezín
národní kulturní památka
Principova alej 304, 411 55  Terezín
T: +420 416 724 549
M: +420 606 333 900
E: rieger@pamatnik-terezin.cz
http://www.pamatnik-terezin.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.