Nastavení cookies

František Frýda byl oceněn medailí Artis Bohemiae Amicis

17.08.2021 15:51|ministerstvo

Ministr kultury Lubomír Zaorálek předal na Ministerstvu kultury medaili Artis Bohemiae Amicis významnému českému muzejníkovi a archeologovi  Františku Frýdovi. Prestižní resortní ocenění laureát dostal za jeho celoživotní práci a péči o movité kulturní bohatství České republiky a za dlouhodobé šíření dobrého jména české kultury doma i v zahraničí.

 

Muzejnictví je jednou z velmi důležitých oblastí péče o movité dědictví, součástí našeho národního kulturního pokladu. Díky lidem jako je pan František Frýda, jejich osobnímu nasazení, které překračuje obvyklé pracovní povinnosti, je možné pohlížet na stále zlepšující se podmínky i výsledky muzejní práce ve výstavách a expozicích či další publikační činnosti pro širokou veřejnost,“ řekl ministr Zaorálek.

PhDr. František Frýda (* 1. září 1946 Království, okr. Děčín) je výraznou osobností českého muzejnictví a dlouholetý ředitel  Západočeského muzea v Plzni. Vystudoval historii a archeologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Nabyté odborné vzdělání zhodnotil mimořádným způsobem zejména v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. stol., kdy vedl systematický archeologický průzkum plzeňského podzemí a středověkých studní, při němž se vyprofilovala jedna z jeho vědeckých specializací, typologie českého středověkého skla. Do Západočeského muzea v Plzni nastoupil po studiích již v roce 1964. Zde se postupně vypracoval nejprve na vedoucího oddělení středověkých dějin a po dlouholeté úspěšné odborné i řídící činnosti v této funkci byl zaslouženě jmenován ředitelem celé instituce, kterým byl od roku 1992 do roku 2020.  Nemalé zásluhy má na rekonstrukci hlavní budovy a celkové revitalizaci Západočeského muzea, na zajišťování a moderním vybavení nových depozitárních prostor pro muzeum a v neposlední řadě i na rekonstrukci Národní kulturní památky vodního hamru v Dobřívi. Desítky let se v rámci své profese věnuje problematice českého středověkého skla a řadu let stojí v čele Odborné sekce pro dějiny skla při České společnosti archeologické, na jejímž zrodu 1977 má nemalý podíl. Pracoval a dosud pracuje v různých poradních orgánech Ministerstva kultury a v Asociaci muzeí a galerií ČR i  v redakčních radách. Díky jeho osobě Západočeské muzeum spolupracuje s mnoha tuzemskými i zahraničními muzei a organizacemi. Výsledky práce muzea byly právě jeho zásluhou prezentovány i na řadě zahraničních akcí. Mimo svou profesi a ředitelské povinnosti, má za sebou bohatou publikační činnost a řadu let také v rámci své pedagogické činnosti předává zkušenosti muzejního pracovníka nastávajícím kolegům na Filosofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni.


 

Tiskové oddělení MK
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.