Nastavení cookies

FOMA 100 let

04.10.2021 11:25|příspěvkové organizace

Národní technické muzeum ve spolupráci se společností FOMA BOHEMIA připravilo při příležitosti stého výročí retrospektivní výstavu firmy FOMA. Výstava mapuje historii této ryze české firmy a z bohaté historie druhů výrobků prezentuje typické ukázky jejich originálního designu v zajímavé stylové konfrontaci, ale také výrobní zařízení (stroj k perforaci filmů), laboratorní pomůcky apod.

 

Co se v myslích mnohých pamětníků, fotografů, filmařů a umělců vybaví, když spatří elegantní, zároveň i progresivně působící kulaté logo FOMA? To, co je rozvinem jeho slovní zkratky: FOtografické MAteriály na ušlechtilé a obrazově stabilní bázi chemických sloučenin stříbra. 

Černobílé filmy Fomapan, černobílé papíry Fomabrom, barevné papíry Fomacolor a barevné filmy Fomachrom se staly doslova legendou, rezonující v srdcích jejich uživatelů nejen zde v Čechách, ale i v ostatních zemích celého světa. Kladný vztah k této, od počátku do dnešní doby ryze české značce a firmě, vyjadřuje také známý slogan „Foma je u nás doma“. 

Výstava vznikla při příležitosti stoletého výročí výroby převážně černobílých fotomateriálů ve firmě Fotochema (následně FOMA) s trvalým sídlem v „Salónu republiky“ – Hradci Králové. Je koncipována chronologicky a historii firmy mapuje na výstavních panelech s popisem daných období, doplněných výstižnými dobovými fotografiemi, včetně schematické ilustrace složitého systému polevu světlocitlivé emulze. Z bohaté historie druhů výrobků jsou zde prezentovány typické ukázky jejich originálního designu v zajímavé stylové konfrontaci, ale také výrobní zařízení (stroj k perforaci filmů), laboratorní pomůcky apod. Součástí této výstavy je také audiovizuální projekce z TV programu Rodinné stříbro („Svět černobílé fotografie“). 

Povědomí o návazné oblasti fotografické a filmové techniky si návštěvníci mohou rozšířit ve stálých expozicích Národního technického muzea „Fotografický ateliér“ a „Interkamera“. Jistá přesycenost obrazovou digitální technikou a technologií vytváří předpolí pro oživení a návrat k fotografování analogovými přístroji i následné ruční zhotovení fotografií v magické atmosféře temné komory. FOMA nejen svou standardní produkcí, ale i specifickou „retro“ edicí (filmy Retropan a papíry Fomatone a Retrobrom) ochotně nadále otevírá náruč odhodlaným zájemcům o svébytné a trvanlivé obrazové výtvory. 

 

Kontakt:
Bc. Jan Duda

Vedoucí Odboru PR a práce s veřejností
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 00  Praha 7
M: +420 770 121 917
E: jan.duda@ntm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.