Folklorní soubory si připomenou osobnost Františka Bonuše

29.10.2019 14:36|příspěvkové organizace

V neděli 3. listopadu se v Divadle na Vinohradech uskuteční slavnostní představení Tanec a čas, které je věnováno nedožitým 100. narozeninám profesora Františka Bonuše. 

 

Taneční pedagog, choreograf, organizátor a sběratel lidových tanců František Bonuš (1919–1999) byl jednou z nejvýraznějších osobností českého folklorního hnutí druhé poloviny dvacátého století. Svým neutuchajícím entuziasmem inspiroval celou řadu dalších tvůrců a interpretů, kteří se pod vlivem jeho nadšení vydávali na vlastní cestu za lidovou písní a tancem. Slavnostní večer ve Vinohradském divadle představí tvůrčí práci vybraných souborů a osobností, kteří se k osobnosti Františka Bonuše každý svým jedinečným způsobem vztahují, a nadále se tak prolínají na pomyslné spirále vedoucí od počátků činnosti folklorních kolektivů v Čechách i na Moravě k současnosti.

Účinkují: Grunik Ostravice, Jaro s Muzikou Jara Praha, Kühnův dětský sbor, Perníček Pardubice, Vycpálkovci s muzikou Rozmarýn Praha

Programem provází Tomáš Vacek

Vstupenky v pokladně divadla nebo on-line na divadlonavinohradech.com

 

Pořádá Sdružení pro dětskou taneční tvořivost, z. s. ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel folklorního souboru Jaro, z. s. a Souborem písní a tanců Josefa Vycpálka, z. s.

Odborná spolupráce NIPOS-ARTAMA Praha

 

 

Kontakt: 
Kateřina Černíčková
obor taneční folklor
NIPOS-ARTAMA
T: 778 702 392
E: cernickova@nipos-mk.cz

Josef Dušek
public relations
NIPOS
T: 778 702 494
E: dusek@nipos-mk.cz

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.