Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého se představují na společné výstavě v Národní galerii Praha

13.11.2018 15:55|příspěvkové organizace

V prostorech Veletržního paláce Národní galerie Praha dnes začíná výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2018. Letošními nominovanými na toto nejvýznamnější české ocenění pro vizuální umělce jsou Alžběta Bačíková, Lukáš Hofmann, Tomáš Kajánek, Kateřina Olivová a Adéla Součková.

 

Svá díla budou vystavovat až do 6. ledna 2019, jméno laureáta bude oznámeno  17. prosince. Paralelně s výstavou finalistů bude ve Veletržním paláci představen projekt Křehké nástroje účasti rumunské umělkyně a choreografky Alexandry Pirici.

Umělecké pozice a přístupy jednotlivých finalistů letošního již 29. ročníku nejprestižnějšího tuzemského ocenění za mimořádně výraznou tvorbu v oboru výtvarného umění pro autory do 35 let se od sebe výrazně liší. Jsou rozkročeny mezi témata angažovanosti, inkluze nebo genderu až k intimně pojímaným situacím a akcím. Spojuje je přitom intenzivní zaujetí mezilidskými vztahy, tvorba kolektivního vědomí a působení na diváka či účastníka nejen rozumově, ale také emocionálně. Nebojí se být na různých úrovních provokativní nebo překračovat tradičně chápané mantinely výstavy.

„Když byla letos v lednu oznámena jména letošních finalistů, v médiích se objevila otázka: ‚Kdo ucpe trhliny ve společnosti?‘. Šlo o reakci na vyjádření odborné poroty CJCh k výběru umělců. Sama se ale ptám, zda je ambicí umělců nějak jednoznačně scelovat společnost, a myslím, že to s tím ‚ucpáváním trhlin‘ není tak jednoduché. Letošní pětice finalistů se nepochybně soustředí na celospolečenské otázky, jejich tvorba ale není a ani nemá být jakousi univerzální záplatou, nýbrž je v mnoha ohledech naopak konfrontační a vyvolává – jak už to s uměním bývá – víc otázek než konečných odpovědí, právě tím, že otevírá nelehká ale pro současnost důležitá témata, která nenabízejí jednoduchá řešení. To je dle mého názoru jedním z poslání umění, spíš než ono ‚ucpávání‘, “ říká kurátorka výstavy Tereza Jindrová.

Kratší, programově intenzivnější výstava s řadou živých akcí

Tým Společnosti Jindřicha Chalupeckého se každoročně snaží formát výstavy přizpůsobovat specifikám a potřebám aktuálních finalistů. Letošní výstava tak má daleko od statické prezentace ukončených prací. Je kratší, ale programově intenzivnější, než předchozí ročníky.

„Během konání výstavy se uskuteční celá řada živých akcí, od performance, které jsou nedílnou součástí vystavených děl finalistů, až po doprovodné programy pro specifické cílové skupiny – přespávání v galerii, hlídání dětí, nebo komentované prohlídky pro neslyšící tlumočené do znakového jazyka. Katalog k výstavě bude vytištěn až při příležitosti její dernisáže, protože některé obsahy budou podobně živě vznikat v reakci na konkrétní vystavená díla nebo probíhající akce. Letošní Cena Jindřicha Chalupeckého je tak spíše otevřeným polem, prezentujícím svébytné umělecké přístupy a zároveň citlivým vůči různým druhům návštěvníků a účastníků,“ dodává ředitelka Ceny Jindřicha Chalupeckého Karina Kottová.

Česká i světová historie v pojetí rumunské umělkyně

Také v letošním roce navazují organizátoři Ceny Jindřicha Chalupeckého na tradici představení zahraničního hosta, který připraví samostatný projekt paralelně s výstavou finalistů. Jedná se již tradičně o výrazného současného umělce či umělkyni, jejichž práce rezonuje s aktuálním děním na české umělecké scéně, přestože zde dosud nebyla zevrubněji představena. Po výstavách Laure Prouvost (2016) a Clemense von Wedemeyera (2017) je hostem pro rok 2018 rumunská umělkyně a choreografka Alexandra Pirici. Pirici na sebe v mezinárodním kontextu poprvé výrazně upozornila v roce 2013, kdy spolu s Manuelem Pelmusem reprezentovala Rumunsko na Benátském bienále. Ve svých pětatřiceti letech má za sebou výstavy v londýnské Tate Modern, pařížském Centre Pompidou či v petrohradské Ermitáži.

Práce Pirici kombinuje tanec a performance, jako médium využívá lidské tělo. Častým prvkem jejích projektů je zapojení publika. Její hravé choreografie reflektují aktuální politické otázky a reagují na historii a význam místa, kde se odehrávají. Pirici se českému publiku představí vůbec poprvé, a sice s projektem Křehké nástroje účasti, který prostřednictvím těl skupiny performerů zpřítomňuje sérii několika desítek historických okamžiků a kulturních odkazů. Pro pražskou verzi doplnila Pirici projekt o dvě nové situace z českých dějin.

Svůj projekt Křehké nástroje účasti  bude Pirici v prostorech Veletržního paláce představovat každý den od 14. do 25. listopadu 2018 od 14 do 18 hodin. Performance bude divákům poprvé představena spolu s vernisáží výstavy finalistů ve středu 13. listopadu od 18 hodin.

Slavnostní vyhlášení laureáta 29. ročníku Ceny proběhne v prosinci

Slavnostní vyhlášení laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého 2018 a držitele Divácké ceny Českých center proběhne 17. prosince 2018 od 20:20 v divadelním sále Studia Hrdinů ve Veletržním paláci. Laureáta vybere mezinárodní porota složená z představitelek a představitelů předních mezinárodních uměleckých institucí. Zasednou v ní Zdenka Badovinac, ředitelka Moderna galerija v Lublani, Vjera Borozan, ředitelka Artyčok TV, Lenka Klodová, umělkyně a vedoucí Ateliéru tělového designu FaVU VUT v Brně, Vasif Kortun, nezávislý kurátor a bývalý ředitel SALT v Istanbulu, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, ředitel SAVVY Contemporary v Berlíně, Michal Novotný, ředitel Centra pro současné umění Futura v Praze a Laurel Ptak, ředitelka Art in General v New Yorku. Režie večera se opět ujme držitel Českého lva a ceny European Film Awards Tomáš Luňák, přímým přenosem jej divákům zprostředkuje Česká televize na stanici ČT Art.

Laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého tradičně získá sto tisíc korun na realizaci výstavy, publikace či jiného autorského projektu, šestitýdenní stipendijní pobyt v New Yorku ve spolupráci s rezidenčním centrem Residency Unlimited a hmotnou cenu z dílny designéra Maxima Velčovského. Návštěvníci finálové výstavy opět zvolí laureáta Divácké ceny Českých center, který získá možnost absolvovat rezidenční pobyt v jednom z evropských Českých center.

Kontakt:
Tereza Ježková, Ph.D.

Vedoucí Odboru marketingu a PR
Národní galerie Praha / National Gallery Prague
Staroměstské nám. 12, Praha 1, 110 15
T: +420 728 301 377
E: tereza.jezkova@ngprague.cz
Web | Instagram | Facebook | NG dětem

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.