Filmovou cenu Černý Janek dostalo MZM za film Dva životy, dvě kultury, dvě země

09.07.2019 11:08|příspěvkové organizace

Letošního 22. ročníku přehlídky muzejních filmů Musaionfilm v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodu se zúčastnil vedle 33 dalších autorů také Etnografický ústav Moravského zemského muzea (MZM) s filmem "Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti". A zaznamenal velký úspěch: Soutěžní porota udělila snímku hlavní cenu ČERNÝ JANEKza objevné zpracování osudů řecké minority u nás. Ocenění za MZM převzaly vedoucí Etnografického ústavu PhDr. Hana Dvořáková a kurátorka a autorka scénáře filmu PhDr. Jana Poláková, Ph.D.

 

Film vznikl jako součást stejnojmenné výstavy uspořádané Etnografickým ústavem MZM a nadačním fondem Hellenika z Brna u příležitosti 70. výročí příchodu Řeků do Čech a na Moravu loni v listopadu. 

Prostřednictvím archivního materiálu, osobních fotografií, dobových filmových záběrů a především osobních výpovědí pamětníků i jejich potomků představuje dokument příchod řeckých exulantů do tehdejšího Československa, jejich integraci do české společnosti, vztah k původní domovině a názory na zachování řecké kultury, jazyka i vlastní etnické identity. 

V roce 1948 našlo na území tehdejšího Československa útočiště před občanskou válkou okolo 13 tisíc uprchlíků z Řecka, dospělých i dětí. Původně dočasně plánovaný pobyt se jim vývojem politických událostí v Řecku prodloužil o několik desetiletí, některým dodnes. Stát poskytl exulantům vzdělání, práci či bydlení. Většina dětí prošla ústavní výchovou dětských domovů. Přesto, že Řekové nebyli chápáni jako národnostní menšina, dostali možnost udržovat a rozvíjet některé prvky vlastní kultury, především jazyk a hudební a taneční projevy. Na druhou stranu podléhala komunita českým vlivům. Jakmile to dovolily podmínky v Řecku, většina uprchlíků a jejich potomků se vrátila do vlasti. 

Proč ale někteří z nich zůstali zde? Jak prožívali jako děti útěk z válečné vřavy? Jak se sžívali se zcela cizím prostředím? Udržují dnes Řekové prvky původní kultury nebo jsou zcela asimilováni do české společnosti? Která země pro ně představuje domov? Ve filmovém dokumentu se k těmto otázkám vyjadřují představitelé několika generací z pěti řeckých rodin žijících v České republice. 

O soutěži


Kontakt:
PhDr. Hana Dvořáková

Vedoucí Etnografického ústavu MZM
T: 542 422 374
E: hdvorakova@mzm.cz

RNDr. Barbora Javorová
Tiskový a PR servis MZM
T: 602 812 682, 533 435 273
E: bjavorova@mzm.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.