Festival sborového umění Jihlava 2018

21.05.2018 14:10|příspěvkové organizace

Ve dnech 25.‒27. května 2018 se v Jihlavě uskuteční 61. ročník Festivalu sborového umění (FSU), sborový festival s nejdelší tradicí v Česku, obohacený o soutěž pěveckých sborů a doprovodný koncert v Synagoze v Polné.

 

V letošním roce se festivalovému publiku představí 6 soutěžních a 7 přehlídkovýchpěveckých sborů z ČR i zahraničí. Festivalové koncerty se uskuteční na několika místech v Jihlavě – páteční zahajovací koncert ve Velké gotické síni jihlavské radnice(od 19.00 hod.), sobotní soutěž i rozborový seminář v Kongresovém sále Hotelu Gustav Mahler, odpolední open-air koncert na Masarykově náměstí (od 15.00 hod.) a večerní koncert v kostele Povýšení sv. Kříže (od 19.00 hod.). Nedělní dopolední koncert a vyhlášení soutěžních výsledků se uskuteční v kostele Povýšení sv. Kříže (od 10.00 hod.). 

Soutěžní sborové klání proběhne v sobotu 26. května od 10.55 – 13.20 hod.,vyhlášení výsledků soutěže a vystoupení vítězů se uskuteční při nedělním dopoledním koncertě v kostele Povýšení sv. Kříže od 10.00 hod. Pro všechny účastníky soutěžního klání je připraven rozborový seminář (sobota od 16.00 hod., Kongresový sál Hotelu G. Mahler) se členy soutěžní poroty.

Obohacením letošního festivalu budou vystoupení zahraničních hostůze Slovinska (Akademický sbor Univerzity v Primorsku) a Slovenska (Cambiar La Música), která se uskuteční v pátečním, sobotním i v závěrečném nedělním koncertě v kostele Povýšení sv. Kříže v Jihlavě. V průběhu zahajovacího pátečního večera se publiku představí ústecký komorní sbor NONA PF UJEP, dále pak Dívčí pěvecký sbor SPgŠ Kroměříž a v závěru slovenský dívčí soubor z Pohronské Polhory. Důležitou součástí zahajovacího koncertu bude předání Ceny Ministerstva kultury za rok 2018panu Tomáši Fialovi - za hudební aktivity v oblasti zájmového sborového zpěvu. V sobotním večerním festivalovém koncertu se představí komorní pěvecké sdružení Punkt Praha, Cambiar La Musica (Slovensko) a Akademický sbor Univerzity v Primorsku (Slovinsko). V programu festivalu zaznějí skladby předních českých autorů i premiéry skladeb soudobých autorů v podání soutěžních i přehlídkových sborů.

Festivalové publikum jistě ocení možnost výběru festivalových akcí jak z hlediska dramaturgie, tak i místa a prostředí a vyjádří svou účastí podporu sboristům i všem příznivcům sborového umění.

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury festival pořádají Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar ARTAMA a Společnost pro FSU, z s.  Jihlava. Festival se koná pod záštitou ministra kultury České republiky PhDr. Ilji Šmída, hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a primátora statutárního města Jihlavy PaedDr. Ing. Rudolfa Chloupka. 

Srdečně zveme širokou veřejnost na všechny koncerty 61. ročníku festivalu.

Pozvánka s programem
 

Kontakt:
Iva Daňková

obor Sborový zpěv dospělých
T: 221 507 961, 778 702 393
E: dankova@nipos.cz

Josef Dušek
NIPOS, public relations
T: 778 702 494
E: dusek@nipos.cz

Foto: Cambiar La Música; Archiv Veroniky Veverkové

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.