Nastavení cookies

Festival muzejních nocí

13.05.2022 16:59|

Ve dnech 20. května až 11. června 2022 se uskuteční 18. ročník Festivalu muzejních nocí, do něhož se přihlásilo rekordních 601 institucí a 178 měst!

 

Akce, jejíž organizace se každoročně ujímá Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury a dalšími subjekty, je významnou kulturní událostí. Festival zastřešuje aktivity muzeí a galerií, které svým návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a aktuálních výstav nabízejí řadu doprovodných programů. Ve spolupráci s muzejními institucemi se jej účastní např. knihovny, památkové nebo církevní objekty, divadla či kulturní domy. Ačkoli je termín konání přesně stanoven, některá muzea a galerie se k festivalu připojí i po jeho oficiálním ukončení. Přestože má každá organizace na výběr, zda a jakou částku bude na symbolickém vstupném vybírat, až na výjimky volí tradiční bezplatný vstup, příp. vstupné dobrovolné. Přehled jednotlivých Muzejních nocí je k dispozici na http://www.muzejninoc.cz.

Národní zahájení 18. ročníku Festivalu muzejních nocí proběhne v pátek 20. května 2022 od 14.00 hodin v prostorách Kulturního a společenského střediska „Střelnice“ v Českém Těšíně.

Festival navazuje na Mezinárodní den muzeí, který připadá na 18. května. Přijďte tento téměř měsíc trvající svátek muzeí a galerií oslavit společně s námi! Těšíme se na Vás!

Více na http://www.muzejninoc.cz

Časový harmonogram

Sekretariát Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.:
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. (AMG), Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1

Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG
T: +420 224 210 037
M: +420 736 438 611
E: amg@cz-museums.cz

Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
správce oborových databází / webových prezentací AMG
T: +420 224 210 037
M: +420 736 438 61
E: kalendarium@cz-museums.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.