Evropská unie se připojuje k Marrákešské smlouvě WIPO

12.10.2018 12:04|ministerstvo

Tato úmluva usnadní přístup k vydaným dílům osobám nevidomým, zrakově postiženým či s jinou poruchou čtení.  

 

Evropská unie přistoupila 1. října 2018 k Marrákešské smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO). K uložení ratifikačních listin došlo během výročního zasedání Světové organizace duševního vlastnictví. 

Cílem Marrákešské smlouvy o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým a zrakově postiženým osobám či osobám s jinými poruchami čtení je zlepšit dostupnost autorskoprávně chráněných děl v podobě knih, odborných periodik, novin, časopisů, hudebních partitur a podobných písemností osobám zrakově postiženým, včetně nevidomých, a osobám s poruchami čtení (jako je např. těžká dyslexie). 

S ratifikací EU bude Smlouva pokrývat 70 zemí po celém světě.

"Ratifikace EU představuje významný pokrok pro lidi se zrakovým postižením, kteří žijí v Evropské unii, stejně jako v jiných smluvních stranách Marrákešské smlouvy, což jim umožňuje užívat texty v přístupných formátech, které jsou v současnosti k dispozici v jakékoli zemi, která implementovala ustanovení Smlouvy" řekl generální ředitel WIPO Francis Gurry.

Pro Evropskou unii vstoupí Smlouva v platnost 1. ledna 2019.

V Poslanecké sněmovně je proto nyní ve druhém čtení projednávána novela autorského zákona, která Marrákešskou dohodu reflektuje. „Touto naší novelou autorského zákona se výrazně zlepší  přístupnost děl, především knih a časopisů, osobám nevidomým, slabozrakým a osobám s poruchami čtení. Nejen že půjde bezplatně zhotovovat rozmnoženiny ve speciálních formátech, ale bude možné takové rozmnoženiny bezplatně poskytovat i přeshraničně,“ uvádí k věci ministr kultury Antonín Staněk.

Další informace lze nalézt rovněž https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-union-joins-marrakesh-treaty

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.