Etická komise ocenila protikomunistické odbojáře

20.11.2018 15:31|ministerstvo

Ministr kultury Antonín Staněk pozdravil přítomné v zastoupení premiéra při ceremoniálu předávání pamětních dekretů a odznaků, které dnes získalo 14 účastníků třetího odboje a odporu proti komunismu.

 

Pamětní odznak účastníka odboje a odporu proti komunismu.

Ministr kultury Antonín Staněk se dnes ve 13 hodin ve Strakově akademii zúčastnil slavnostního předání pamětních dekretů a odznaků účastníkům odboje a odporu proti komunismu. Ocenění přítomným předal Jiří Kaucký, předseda Etické komise ČR pro ocenění protikomunistického odboje. Pamětní dekrety a odznaky převzali osobně Otta Černý, Jaroslav Doucha, Tomáš Koloděj, Milan Krampota, Otakar Nigrin, Marcela Zounková a za Tomáše Toulce převzal ocenění jeho syn. Za účastníky odboje a odporu proti komunismu oceněné in memoriam Josefa Strachotu, Kamila Špačka, Jaroslava Leibla převzali pamětní listinu a odznak jejich rodinní příslušníci. Etická komise udělila osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu také Boženě Doudové, Ludmile Šeflové, Jaroslavu Hanzelovi, Miloslavu Fikartovi. Tito ocenění se ze zdravotních či jiných důvodů nemohli dnešního slavnostního aktu zúčastnit a osvědčení jim bude zasláno poštou.

Zakladatelé festivalu proti totalitě Mene Tekel manželé Řeřichovi.

„Tyto statečné a zásadové osobnosti jsou příkladem nám všem. Svými odvážnými činy a životními postoji se tito lidé nebáli bojovat proti totalitě, a povinností naší i budoucích generací je jejich statečné skutky stále připomínat a vážit si jich.“

Antonín Staněk

Slavnostního ceremoniálu se dále zúčastnili zástupci Ministerstva obrany ČR, Archivu bezpečnostních složek, Ústavu paměti národa, Konfederace politických vězňů, zakladatelé festivalu proti totalitě Mene Tekel a další čestní hosté.

Medailonky oceněných
 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

 

Foto: Úřad vlády ČR

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.