Emeritní ředitel Galerie výtvarného umění v Mostě Petr Svoboda převzal v Nostickém paláci ocenění Artis Bohemiae Amicis

30.05.2018 14:01|ministerstvo

Z někdejší okresní galerie vybudoval a více než čtvrtstoletí řídil výstavní instituci s mezinárodním renomé. Spolupracuje s řadou evropských galerií i světovými výtvarnými institucemi.

 

Petr Svoboda vystudoval SPŠ keramickou v Karlových Varech, poté jedenáct let pracoval v porcelánce ve Staré Roli. Ve slavné továrně s bezmála dvousetletou historií výroby, v níž měla umělecká produkce nezastupitelné místo, prohloubil a rozvinul svou profesní erudici. Roku 1985 se pak stal odborným kurátorem v Galerii umění Karlovy Vary a o pět let později byl jmenován ředitelem Okresní galerie výtvarného umění v Mostě.

Dokázal ji provést turbulentním obdobím 90. let: V r. 1991 ji převedl pod Ministerstvo kultury (pod současnou správu kraje byla převedena v r. 2000) a zajistil pro ni reprezentativní prostory v děkanském chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Mostecká galerie získala pod jeho vedením díky důsledně prosazované umělecké koncepci a systematické publikační činnosti vysoké renomé nejen mezi českou odbornou veřejností i laickými zájemci o výtvarné umění, ale i respekt dalších evropských galerií a mezinárodních institucí.

Cenu Artis Bohemiae Amicis za systematickou kurátorskou, osvětovou a publikační činnost, vybudování a dlouholeté řízení významné umělecké galerie a za šíření dobrého jména české kultury v zahraničí předal dnes 30. května 2018 Petru Svobodovi náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví Vlastislav Ouroda.
 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.