Drahá mama/ Dear Alice

01.10.2018 17:01|příspěvkové organizace

Památník Lidice pořádá další, již čtrnáctý, ročník Lidických zimních večerů. První večer proběhne ve čtvrtek 4. října od 18.00 hodin a jedná se o představení Drahá mama/ Dear Alice, v podání Máši Málkové a Dany Černé.

 

Čtrnáctý ročník Lidických zimních večerů bude zahájen ve čtvrtek 4. října divadelním představením Drahá mama/ Dear Alice v podání hereček Máši Málkové a Dany Černé. 

Scénické čtení důvěrných dopisů dvou žen nejbližších Tomáši Garrigue Masarykovi. Manželka prvního československého prezidenta Charlotta a jejich dcera Alice. Tyto dvě zcela výjimečné ženy si dlouhá léta odloučení vyměňovali důvěrné dopisy, které umožňují nahlédnout do rodinných vztahů, ale umožňují také poznat svět žen, které svým založením, odhodláním a činy předstihly svou dobu. Obě se zasazovaly o rovné postavení žen v nové československé společnosti, přičiněním Charlotty bylo rovné postavení žen zakotveno v první československé ústavě a Alice se stala zakladatelkou Československého červeného kříže.

Obě ženy stáli po boku Tomáše Garrigua Masaryka ve všech těžkých časech a byli mu oporou ve všem, co dělal, ať šlo o boj za pravdu o rukopisech, o obhajobu Leopolda Hilsnera či dlouhá válečná léta a budování republiky. Obě velké dámy československých dějin si prošli těžkostmi jako je dlouhé odloučení od rodiny, emigrace či vězení.

Dana Černá Máša Málková při čtení jejich vzájemné korespondence v Lidické galerii přiblíží tyto ženy jako bytostně lidské, křehké a zároveň silné a odhodlané.

Program

Kontakt:
Filip Petlička

Vztahy s veřejností
T: +420 731 110 984
E: petlicka@lidice-memorial.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.