Doporučení Ministerstva kultury k činnosti kolektivních uměleckých těles

26.02.2021 12:09|ministerstvo

Ministerstvo kultury v souvislosti s aktuálním vývojem pandemické situace doporučuje uměleckým kolektivním tělesům, aby – minimálně (nejlépe) po dobu nadcházejících tří týdnů – v maximální možné míře upravily podmínky své činnost s cílem minimalizovat šíření viru Covid19.

 

Úpravou podmínek za účelem zastavení šíření pandemie se rozumí zavedení takových organizačních a hygienických opatření, která v co největší míře sníží riziko nákazy.

V případě významných projektů, které nelze s ohledem na jejich povahu omezit či zrušit, doporučuje MK zpřísnění hygienických opatření na úroveň, která umožní jejich bezpečnou realizaci.
 
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.