Nastavení cookies

Doporučení Ministerstva kultury pro provoz knihoven od 18. 5. 2020

15.05.2020 13:08|ministerstvo

Cílem Doporučení je zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb knihoven, zapsaných v evidenci knihoven MK dle zákona č. 257/2001 Sb., v období následujícím po ukončení nouzového stavu.

 

Je třeba důsledně dodržovat následující principy zvýšené hygieny:

  • dodržovat bezpečnou vzdálenost cca 2 m mezi lidmi, a to jak mezi návštěvníky vzájemně, tak mezi zaměstnanci knihoven a zejména při poskytování služeb mezi pracovníkem knihovny a čtenářem;
  • používat ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu veřejností i zaměstnanci knihovny;
  • u vstupu do knihovny návštěvník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny;
  • zaměstnanci knihoven používají při poskytování služeb a práci s knihovním fondem ochranné rukavice;
  • v knihovnách zajistit pravidelný důsledný úklid s důrazem na hygienu často dotýkaných povrchů;

Za dodržení výše uvedených pravidel může knihovna poskytovat veřejné knihovnické a informační služby v plném rozsahu (včetně prezenčních a studijních služeb), jakož i další služby ve smyslu § 4 odst. 3 knihovního zákona (pořádání kulturních a vzdělávacích akcí).

O  pravidlech uvedených pod odrážkami 1 - 5 je nezbytné informovat veřejnost zejména prostřednictvím informačních letáků u vstupu do knihovny a pomocí elektronické komunikace na webových stránkách knihovny či sociálních sítích.

Uvedená doporučení se mohou změnit v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace v ČR, opatřeními vlády, případně mohou být dále upřesněna orgány státní správy a samosprávy.

Podrobnější metodiku zajištění podmínek pro optimální hygienické a organizační fungování knihoven zpracovala Ústřední knihovnická rada ČR jako poradní orgán ministra kultury, viz https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus

 

 

Oddělení literatury a knihoven
Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.