Aktuální rozvolněná opatření

07.05.2020 11:00|ministerstvo

Uvolňování opatření od 1. července:

1. července 2020

Od 1. července se ruší plošné omezení otevírací doby provozoven stravovacích služeb (restaurací, barů, diskoték apod.) v čase 23-6h a většina republiky sundá roušky. Povinná ochrana úst a nosu plošně zůstane už jen ve zdravotnických a sociálních zařízeních, vztahuje se i na agentury domácí péče.


Infoleták "KDE MUSÍM MÍT OD 1.7.2020 ROUŠKU"
(ke stažení ve formátu .jpg)


Uvolňování opatření - od 22. června se povoluje následující:

22. června 2020

Stále platí doporučení vyhýbat se i nadále místům se zvýšenou koncentrací osob, požadavek dodržování hygieny rukou a zodpovědného přístupu ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.

 • Navyšuje se kapacita účastníků pro konání hromadných akcí z 500 na 1000 osob; 
 • Je zrušena povinnost zachovávat odstup mezi osobami, a to jak pro vnitřní, tak pro venkovní akce;
 • Na venkovních hromadných akcích jsou účastníci povinni nosit roušku, pokud jsou v bližší vzdálenosti než 1,5 metru. V případě, že účastník vstoupí do vnitřních prostor akce (např. sociální zázemí), je povinen si ústa a nos zakrýt;
 • Na vnitřních hromadných akcích je dána povinnost nosit roušku;
 • Povoluje se provoz koupališť, ZOO a dalších zahrad bez limitu návštěvnosti; 
 • Ruší se limit 10 m2 a povinných odstupů mezi osobami u muzeí, galerií, hradů, zámků a podobných zařízení. Ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost mít nasazenou roušku;
 • Povolují se veletrhy a další hromadné akce s maximální účastí 5000 osob za podmínky rozdělení návštěvníků do sektorů s vlastním zázemím (například toalety, občerstvení, vchod atd.) a maximálním počtem 1000 osob na jeden sektor. Sektory mohou být i mobilní, ale musí být funkčně odděleny (plot, umístění v jiné části areálu apod. Odstup mobilních sektorů musí být nejméně čtyři metry, přičemž počet sektorů na jednom místě nesmí přesáhnout pět); 
 • V předsálí kin a divadel se otevírají bufety; občerstvení se konzumuje pouze v předsálí. V sálech zůstává povinnost nosit roušku; ruší se povinnost zachovávat volné řady a místa mezi návštěvníky; 
 • Pro sportovní stadiony bude zachován dosavadního limit maximálně čtvrtina celkové kapacity sektoru, tedy i nadále bude obsazena každá druhá řada a každá druhá sedačka;
 • Povolují se svatby a bohoslužby s účastí nejvýše 1000 osob ve stejný čas;
 • Provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů s účastí nejvýše 1000 osob;
 • Ruší se opatření, které ukládá poskytovatelům lázeňských služeb povinnost poskytovat skupinové léčebné procedury za účasti nejvýše 10 osob, zároveň se rozvolňují pravidla pro společné stravování lázeňských hostů. 

 


Uvolňování opatření - od 8. června se povoluje následující:

7. června 2020

 • Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nejvýše 500 osob ve stejný čas
 • konání hromadných akcí ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 500 osob;
 • organizovaný trénink nebo zápas sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 500 osob;
 • svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 500 osob;
 • bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 500 osob;
 • přítomnost osob ve venkovních prostorách provozoven stravovacích služeb mezi 23. a 6. hodinou;
 • během farmářských trhů zkoušet oblečení přímo na místě;
 • provoz muzeí, galerií, výstavních síní a dalších podobných zařízení s účastí ve stejný čas nejvýše 500 osob (kdy připadá 1 návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům);
 • provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů s účastí nejvýše 500 osob;
 • provoz vnitřních prostor hradů, zámků a dalších podobných kulturních památek s účastí ve stejný čas nejvýše 500 osob (kdy připadá 1 návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům);
 • přítomnost nejvýše 500 osob ve stejný čas na přírodních a umělých koupalištích (kdy připadá 1 návštěvník na 10 m2 prostorů přístupných návštěvníkům).

mzcr.cz


Podmínky pro uvolňování opatření od 25. 5. 2020

24. května 2020


Infoleták "Podmínky pro uvolňování opatření od 25. 5. 2020" (v plném znění)
(ke stažení ve formátu .pdf)


Doporučení Ministerstva kultury pro provoz knihoven od 18. 5. 2020​

15. května 2020

Cílem Doporučení je zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb knihoven, zapsaných v evidenci knihoven MK dle zákona č. 257/2001 Sb., v období následujícím po ukončení nouzového stavu.

Doporučení Ministerstva kultury pro provoz knihoven od 18. 5. 2020​ Infoleták "KDE MUSÍM MÍT ROUŠKU"

(ke stažení ve formátu .pdf)Infoleták "25. 5. 2020 POVOLUJE SE"
(ke stažení ve formátu .pdf)Infoleták "11. 5. 2020 POVOLUJE SE"
(ke stažení ve formátu .pdf)


Od 11. května bude opět možné navštívit obchodní centra, venkovní zahrádky v restauracích nebo vyrazit za kulturou

11. května 2020

V pondělí 11. května pokračuje další vlna uvolňování mimořádných opatření, která byla přijata v souvislosti s pandemií koronaviru. Za dodržení přísných hygienických pravidel se otevřou obchodní centra, umožněny budou svatební obřady, bohoslužby a další hromadné akce do 100 osob, obnoven bude provoz divadel, koncertních síní, kin a dalších podobných zařízení, vždy s účastí nepřesahující 100 osob.

Zobrazit celou zprávu


Pokyny pro zajištění návštěvního provozu na vybraných památkových objektech

11. května 2020

Závazná provozní opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 po znovuotevření památkových objektů ve správě NPÚ
(ke stažení ve formátu .pdf)
Podmínky návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření COVID-19
(ke stažení ve formátu .pdf)
Závazné pokyny pro zajištění návštěvního provozu
(ke stažení ve formátu .pdf)


Doporučení k provozu divadel (vč. tanečních představení a kin)

7. května 2020

Soupis hygienických doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva kultury k divadlům (vč. tanečních představení a kin)
(ke stažení ve formátu .pdf)


Hygienická doporučení k provozu galerií a muzeí​

7. května 2020

Usnesením vlády České republiky ze dne 23. 4. 2020, o uvolňování některých podnikatelských a dalších činností je od pondělí 11. 5. 2020 možné obnovit provoz muzeí a galerií.

Předložená doporučení vznikla ve spolupráci s metodickými centry Ministerstva kultury, Českým výborem ICOM, Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., Radou galerií ČR a Českým svazem muzeí v přírodě. Jedná se o souhrn doporučení, který pouze doplňuje obecné pokyny stanovené vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví. Tato doporučení jsou aktuální k 6. 5. 2020 a budou průběžně doplňována s ohledem na vydaná nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví.

Doporučení Ministerstva kultury pro muzea a galerie
(ke stažení ve formátu .pdf)


Ministerstva zdravotnictví, školství a průmyslu představila hygienická pravidla pro provozy, které se otevírají 11. května

7. května 2020

Od 11. května bude opět možné navštívit obchodní centra, venkovní zahrádky v restauracích nebo vyrazit za kulturou. Povoleny budou také hromadné akce do 100 osob, některé služby nebo školní aktivity. To vše ale pouze za dodržení přísných hygienických pravidel.

Zobrazit celou zprávuInfoleták "Za kulturou bezpečně"
(ke stažení ve formátu .pdf)

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.