Doporučení pro uvolňované kulturní subjekty

07.05.2020 11:00|ministerstvo

Podmínky pro uvolňování opatření od 25. 5. 2020

24. května 2020


Infoleták "Podmínky pro uvolňování opatření od 25. 5. 2020" (v plném znění)
(ke stažení ve formátu .pdf)


Doporučení Ministerstva kultury pro provoz knihoven od 18. 5. 2020​

15. května 2020

Cílem Doporučení je zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb knihoven, zapsaných v evidenci knihoven MK dle zákona č. 257/2001 Sb., v období následujícím po ukončení nouzového stavu.

Doporučení Ministerstva kultury pro provoz knihoven od 18. 5. 2020​ Infoleták "KDE MUSÍM MÍT ROUŠKU"

(ke stažení ve formátu .pdf)Infoleták "25. 5. 2020 POVOLUJE SE"
(ke stažení ve formátu .pdf)Infoleták "11. 5. 2020 POVOLUJE SE"
(ke stažení ve formátu .pdf)


Od 11. května bude opět možné navštívit obchodní centra, venkovní zahrádky v restauracích nebo vyrazit za kulturou

11. května 2020

V pondělí 11. května pokračuje další vlna uvolňování mimořádných opatření, která byla přijata v souvislosti s pandemií koronaviru. Za dodržení přísných hygienických pravidel se otevřou obchodní centra, umožněny budou svatební obřady, bohoslužby a další hromadné akce do 100 osob, obnoven bude provoz divadel, koncertních síní, kin a dalších podobných zařízení, vždy s účastí nepřesahující 100 osob.

Zobrazit celou zprávu


Pokyny pro zajištění návštěvního provozu na vybraných památkových objektech

11. května 2020

Závazná provozní opatření k zamezení šíření onemocnění COVID-19 po znovuotevření památkových objektů ve správě NPÚ
(ke stažení ve formátu .pdf)
Podmínky návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření COVID-19
(ke stažení ve formátu .pdf)
Závazné pokyny pro zajištění návštěvního provozu
(ke stažení ve formátu .pdf)


Doporučení k provozu divadel (vč. tanečních představení a kin)

7. května 2020

Soupis hygienických doporučení Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva kultury k divadlům (vč. tanečních představení a kin)
(ke stažení ve formátu .pdf)


Hygienická doporučení k provozu galerií a muzeí​

7. května 2020

Usnesením vlády České republiky ze dne 23. 4. 2020, o uvolňování některých podnikatelských a dalších činností je od pondělí 11. 5. 2020 možné obnovit provoz muzeí a galerií.

Předložená doporučení vznikla ve spolupráci s metodickými centry Ministerstva kultury, Českým výborem ICOM, Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., Radou galerií ČR a Českým svazem muzeí v přírodě. Jedná se o souhrn doporučení, který pouze doplňuje obecné pokyny stanovené vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví. Tato doporučení jsou aktuální k 6. 5. 2020 a budou průběžně doplňována s ohledem na vydaná nařízení vlády a Ministerstva zdravotnictví.

Doporučení Ministerstva kultury pro muzea a galerie
(ke stažení ve formátu .pdf)


Ministerstva zdravotnictví, školství a průmyslu představila hygienická pravidla pro provozy, které se otevírají 11. května

7. května 2020

Od 11. května bude opět možné navštívit obchodní centra, venkovní zahrádky v restauracích nebo vyrazit za kulturou. Povoleny budou také hromadné akce do 100 osob, některé služby nebo školní aktivity. To vše ale pouze za dodržení přísných hygienických pravidel.

Zobrazit celou zprávuInfoleták "Za kulturou bezpečně"
(ke stažení ve formátu .pdf)

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.