Dokumentární výstava „Zasnoubena se smrtí“

04.03.2019 14:10|příspěvkové organizace

Vernisáž proběhne v předsálí kina Malé pevnosti (Principova alej 304, Terezín) ve čtvrtek 14. března 2019 ve 14 hod.

 

Irena Bernášková, známá jako Inka, byla mimořádnou osobností dvacátého století. Rodiči vychována v silném vlasteneckém duchu, obdařena talentem na jazyky, analytickými schopnostmi, obrovskou odvahou, jíž převyšovala i muže té doby, po vzniku protektorátu Čechy a Morava všechny své schopnosti vynaložila na osvobození rodné země - Československa. Její odbojová činnost byla úzce spojena především s vydáváním ilegálního časopisu V BOJ, se získáváním prostředků a techniky na jeho výrobu, ale také s převáděním československých vojáků do zahraničí. Po zatčení podle skromných odhadů při výsleších mlčením zachránila na tři stovky spolupracovníků. Veškerou odbojovou práci brala na sebe. Spolu s Inkou Bernáškovou se vracíme do doby, kdy šlo o bytí či nebytí našeho národa i Československa.

O hudební doprovod se postará Klárovo kvarteto, v jehož podání zazní skladby z díla Antonína Dvořáka.

Výstava, zahajovaná k 80. výročí začátku nacistické okupace českých zemí (15.3.1939), bude ode dne následujícího po akci přístupná denně od 9 do 16:30 hod. (po 30.3. do 18 hod.) a bude ukončena 2. června 2019. Na vzniku výstavy, vedle autorky stejnojmenné knihy o Ince Bernáškové PhDr. Jany Vrzalové, spolupracovaly tyto subjekty: nakladatelství JOTA, Ústav pro studium totalitních režimů a Městská část Praha 4. Památník Terezín děkuje autorům a vlastníkům výstavy za laskavé zapůjčení.

Pozvánka

Kontakt:
Mgr. Tomáš Rieger

vedoucí oddělení vnějších vztahů a marketingu
tiskový mluvčí
Památník Terezín
národní kulturní památka
Principova alej 304, 411 55  Terezín
T: +420 416 724 549
M: +420 606 333 900
E: rieger@pamatnik-terezin.cz
W: http://www.pamatnik-terezin.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.