Nastavení cookies

Dny židovské kultury Olomouc 2021: KOŠER JE KOŠER

08.10.2021 14:09|příspěvkové organizace

Pravidla kašrutu určující, co je a není košer, se netýkají jen rituální porážky zvířat či toho, co mají Židé povoleno jíst. Jde o široký koncept etiky stravování a přístupu k životu obecně, který zdaleka přesahuje hranice judaismu. Právě proto se letošní již čtrnáctý ročník Dnů židovské kultury Olomouc, které se uskuteční 11. – 22. 10., nese v duchu motta: Košer je košer. 

 

Akci po celá léta budujeme v naději, že židovská minulost a přítomnost je důležitou součástí našeho města. Snažíme se ji přibližovat divákům ve všech možných odstínech a spektrech, protože židovský kulturní okruh je stále nesmírně inspirativní jak z hlediska duchovního, tak kulturně-historického,“ vysvětluje dramaturg festivalu Alexandr Jeništa.

Festival se však nebude zabývat pouze gastronomickou rovinou tématu, nýbrž se pokusí sledovat obecnější rozměr „života podle pravidel“. Nabídne tak výstavu fotografií, sérii divadelních představení, scénických a autorských čtení, filmové projekce i ochutnávku tradičních pokrmů gefilte fiš a šoulet. „Přehlídku zahájí v pondělí 11. 10. vernisáž fotografií Jindřicha Buxbauma v Uměleckém centru UP,“ říká Alexandr Jeništa. Výstava Sedmero požehnání zachycuje setkání Židů nejrůznějších směrů u hrobů sedmi významných učenců, rabínů a cadiků při příležitosti takzvaných járcajtů (výročí smrti). „Na vernisáž naváže v Divadelním sále scénické čtení ze stejnojmenné fotografické knihy, již judaista a historik Daniel Soukup doplnil příběhy jednotlivých významných osobností. V režii Tomáše Soldána účinkují Jaroslav Achab Haidler, Petr Kubes a Michal Bumbálek.“ 

O den později program přinese přednášku dvou rabínů na téma kašrut v České republice, ve světě a v Izraeli. Rozhovor spolu následně povedou brněnský rabín Menaše Kliment a jeho protějšek Eiran Davies z Londýna. Gastronomii se věnuje i další přednáška o Aškenázské kuchyni, při níž budou diváci moci ve středu 13. 10. v sále Mozartea v Arcidiecézním muzeu ochutnat i tradiční pokrmy haličské kuchyně gefilte fiš a šoulet. Autorka přednášky Karolina Kašeová pak ještě večer vystoupí v Divadelním sále Uměleckého centra UP s kapelou Mi Martef a repertoárem složeným z moudrých i rozverných židovských písniček.  

Tématu košer se věnuje i filmová sekce. Dokument Košer pláž se zabývá speciální pláží pro ženy z ortodoxních židovských rodin, která splňuje košer pravidla. Snímek Lámání chleba zase přináší pohled na jídlo a gastronomii jako na nástroj překonávání sociálních a náboženských bariér. Ve spolupráci s festivalem Divadelní Flora pak přehlídka představí Divadelní spolek JEDL a jeho expresivní miniaturu Malý stvořitel v hlavní roli s Karlem Dobrým. „Tvůrci se inspirovali životem a dílem Franze Kafky a Karel Dobrý za jeho ztvárnění obdržel Cenu kritiky 2020 za nejlepší herecký výkon,“ doplňuje Jeništa. 

Součástí Dnů židovské kultury jsou i autorská čtení. Při prvním z nich mohou diváci zažít autentickou recitaci současné izraelské básnířky Orit Gidali. Festival zakončí v pátek 22. 10. autorské čtení vrchního zemského rabína Karola Sidona, který představí svůj nový překlad výkladu Tóry s názvem Kapitoly rabiho Eliezera.     


 

STRUČNÝ PROGRAM – DNY ŽIDOVSKÉ KULTURY OLOMOUC 2021

po | 11. 10. | 17.00 hodin | Umělecké centrum UPOL (barokní chodba) | VSTUP VOLNÝ
Jindřich Buxbaum: Sedmero požehnánívernisáž
Výstavu zahájí fotograf Jindřich Štreit a potrvá do 31. 10. 2021.

po | 11. 10. | 19.00 hodin | Divadelní sál, KONVIKT UPOL | VSTUP VOLNÝ 
Sedmero požehnáníscénické čtení 
knihy Jindřicha Buxbauma a judaisty a historika Daniela Soukupa čtou Jaroslav Achab Haidler, Petr Kubes a Michal Bumbálek.

út | 12. 10. | 17.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ
Rabi Menaše Kliment (Židovská obec Brno) a rabi Eiran Davies (Londýn), přednáška, debata
Přednáška a navazující debata na téma kašrut v ČR – ve světě / v Izraeli. 

út | 12. 10. | 19.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ 
Kosher Beach (Košer pláž), Filmová sekce I. (Izrael 2019 | režie Karin Kainer)

út | 12. 10. | 20.30 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ
Breaking Bread (Lámání chleba), Filmová sekce II. (Izrael 2020 | režie Beth Elise Hawk)

st | 13. 10. |16.00 hodin | MOZARTEUM | VSTUP VOLNÝ
Dokud nás gefilte fiš nerozdělí
přednáška
Na přednášce Karoliny Kašeové a Alžběty Glancové ochutnáte i tradiční pokrmy gefilte fiš a šoulet.

st | 13. 10. | 19.00 hodin | Divadelní sál, KONVIKT UPOL | VSTUP VOLNÝ 
Mi Martef, koncert
První plzeňský kosmopolitně-liberální klezmer band, jehož název v překladu zní „Ze sklepa“, se zaměřuje na moudré i rozverné židovské písně. 

čt | 14. 10. | 16.30 hodin | Filmový sál UPOL | VSTUP VOLNÝ 
Orit Gidali a Marcela Sulak, 
autorské čtení
Moderované autorské čtení současné populární izraelské autorky Orit Gidali a její překladatelky do angličtiny Marcely Sulak. Simultánní překlad Kristýna Adámková a Veronika Sejkorová. 

čt | 14. 10. | 19.00 hodin | Divadelní sál, KONVIKT UPOL | VSTUP VOLNÝ 
Ušpizin (Hosté), 
Filmová sekce III. (Izrael 2004 | režie Gidi Dar)  

PÁ | 15. 10 | 19.00 hodin / SO | 16. 10 | 17.00 hodin / NE | 17. 10 | 16.00 hodin | MOZARTEUM
Divadelní spolek JEDL (Praha) Malý stvořitel / Der kleine Fratz
, divadlo
Chameleonsky proměnlivý Karel Dobrý jako „nesnesitelný fracek“ i senzitivní tvůrce v expresivní i humorné miniatuře Egona Tobiáše inspirované životem a dílem Franze Kafky.

po | 18. 10. | 16.00 | ŽIDOVSKÁ OBEC OLOMOUC | VSTUP VOLNÝ, REZERVACE NUTNÁ
Workshop pečení chaly, workshop 
Příprava speciálního chleba, který aškenázští a sefardští Židé pečou na sváteční a šabatové hostiny. Rezervace na ivana.cahova@upol.cz

pá | 22. 10. | 16.00 | DIVADELNÍ SÁL, KONVIKT UPOL | VSTUP VOLNÝ, REZERVACE NUTNÁ 
Karol Efraim Sidon: Kapitoly rabiho Eliezera (Pirke derabi Eliezer), autorské čtení 
Svůj nový překlad výkladu Tóry (midraš) představí vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon.Kontakt:
Mgr. Tomáš Kasal

tiskový mluvčí
Muzeum umění Olomouc
Denisova 47, 771 11 Olomouc
T: 585 514 282
M: 602 671 477
E: kasal@muo.cz 
W: web | facebook | twitter

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.