Dnešní bruselská Rada ministrů za účasti českého ministra kultury

23.05.2018 15:08|ministerstvo

Ministr kultury Ilja Šmíd se dnes, tedy  23. května 2018, zúčastnil pravidelného jednání Rady ministrů pro kulturu a audiovizi v Bruselu.

 

Témata byla tentokrát věnována převážně oblasti kultury. V Závěrech Rady o potřebě prosazovat otázku kulturního dědictví napříč politikami EU, které byly během jednání ministry přijaty, je zdůrazněna potřeba zviditelnit kulturní dědictví ve státech EU tak, aby byla posílena evropská identita stejně jako podpořeny investice do této oblasti s ohledem na její vliv na ostatní politiky. 

Ministr kultury Ilja Šmíd se státní tajemnicí SRN Monikou Grütters.

V rámci veřejné politické rozpravy se ministři vyjadřovali k dlouhodobé vizi přínosu kultury pro EU po roce 2020, kdy bude zahájen další Víceletý finanční rámec; ten se nedávno začal na evropské úrovni připravovat. V rozpravě ministr Šmíd zdůraznil úlohu kultury ve zdravém rozvoji společnosti a apeloval na nutnost podnítit vztah mladých lidí ke kultuře a kreativitě. Podpořil myšlenku pokračování současného unijního programu Kreativní Evropa, zejména pak s ohledem na dopad a význam mezinárodních projektů kulturní spolupráce.

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

EU Ministers for Education, Youth, Culture and Sport meet on 22-23 May 2018 in Brussels

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.