Digitálně restaurované Démanty noci míří do Cannes

24.04.2018 13:05|příspěvkové organizace

Celovečerní debut Jana Němce Démanty noci, který digitálně zrestauroval Národní filmový archiv, se probojoval do výběru snímků uváděných v rámci sekce Classics na prestižním filmovém festivalu v Cannes.

 

Spolu s Démanty noci budou uvedeny například filmy 2001: Vesmírná Odyssea, Zloději kol, Byt, Pomáda, Magická hlubina či Řidič slečny Daisy. Po Ikarii XB 1 je to v posledních letech již druhý československý snímek zařazený do Cannes Classics, kde se každoročně představují restaurované snímky významných tvůrců světové kinematografie.

Démanty noci se díky digitálnímu restaurování vrací do kin v podobě, v jaké je diváci viděli v době premiéry v roce 1964. Digitální restaurování obrazu proběhlo pod vedením Národního filmového archivu v postprodukční společnosti Universal Production Partners, zvukové restaurování ve studiu Soundsquare. Samotnému procesu digitálního restaurování, na který dohlíží restaurátorka Tereza Frodlová, předcházela rozsáhlá rešerše. “V Národním filmovém archivu je uložený originální negativ, duplikační pozitiv a pět kombinovaných kopií z různých období. Před započetím restaurování bylo nutné analyzovat všechny dochované filmové materiály a zjistit jejich původ, technický stav a míru opotřebení. Jako fotograficky nejkvalitnější materiál byl k digitalizaci vybrán originální negativ. Současně s průzkumem filmových materiálů probíhal také historický výzkum v písemných archiváliích a dobovém tisku, který nám umožnil detailně rekonstruovat okolnosti vzniku a uvádění filmu.”

Digitálně restaurovaný snímek Jana Němce Démanty noci z roku 1964 bude uveden na 71. Mezinárodním festivalu v Cannes v květnu, českému publiku se slavnostně snímek představí na 53. Mezinárodním festivalu v Karlových Varech. Do kin Démanty noci vstoupí na konci srpna 2018.

Doplňující informace

Kontakt:                                                    
Veronika Bokšteflová                                   
Národní filmový archiv                                                                          
Bartolomějská 11, 110 00 Praha 1
T: +420 778 522 709   
E: veronika.boksteflova@nfa.cz  
W: facebook.com/narodnifilmovyarchiv  nfa.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.