Dětské sbory v Uničově

18.05.2018 09:47|příspěvkové organizace

Ve dnech 25.‒27. května 2018se v Uničově uskuteční 28. celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů, která je tradičním vyvrcholením celoroční umělecké práce pedagogů a žáků v oboru „sborový zpěv“ v celé České republice.

 

V letošním roce se na všech 14 krajských postupových přehlídkách představilo více 5500 dětí. Nejpočetnější zastoupení dětských pěveckých sborů bylo v Pardubickém, Libereckém, Plzeňském a Ústeckém kraji. 

Koncertní síň města Uničov přivítá na svém pódiu celkem 14 sborů vybraných na krajskýchpostupových přehlídkách a 1 sbor, který se přehlídky zúčastní jako host. Posluchači mohoushlédnout celkem čtyři přehlídkové koncerty. V pátek 25. května se na večerním zahajovacím koncertě představí sedm sborů. V sobotu 26. května se v dopoledních hodinách uskuteční koncert, na kterém bude zpívat dalších sedm sborů vybraných na krajských postupových přehlídkách. Na odpoledním koncertu vystoupí jako host vynikající dětský pěvecký sbor Medvíďata z Českého Krumlova pod vedením sbormistra Lukáše Holce. Večerní závěrečný koncert všech zúčastněných sborů začne v 18.00. 

Přípravný sbor Permoník, Karviná. Foto: Karel Kašák.

Obyvatelé města i jeho návštěvníci mohou všechny sbory slyšet při společném zpěvu na Masarykově náměstí v sobotu v 15.00 společně s Dechovým orchestrem Haná.

Celostátní přehlídka školních dětských pěveckých sborů se koná pod záštitou ministra kultury Ilji Šmída a z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury ji pořádá NIPOS-ARTAMAa Městské kulturní zařízení Uničov. Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby www.amaterskatvorba.cz.

 

Kontakt:
Michaela Králová

obor dětský sborový zpěv
T: 728 126 676, 221 507 977
E: kralova@nipos.cz

Josef Dušek
public relations
T: 778 702 494
E: dusek@nipos.cz

 

 

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.