Děti v Jordánsku objevily české loutkové divadlo

29.03.2019 19:56|příspěvkové organizace

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) letos oslavoval loutkářství s jordánskými dětmi.IDU ve spolupráci s Divadlem Alfa a Velvyslanectvím ČR vAmmánu uspořádalv Kulturním centru Haya loutkářskou dílnu pro děti a teenagery a zahájil vernisáž výstavy České loutkové divadlo 3x jinak.

 

V rámci oslav loutkářství, kterému patří Světový den loutkového divadla (21. března), vydává Mezinárodní loutkářská unie UNIMA provolání a poselství. V návaznosti na tyto oslavy IDUnavázal exkluzivní spolupráci s jordánskými partnery. V Kulturním centru Haya v jordánském Ammánu uspořádal IDU ve spolupráci s Divadlem Alfa a Velvyslanectvím ČR loutkářskou dílnu, kterou vedl plzeňský loutkoherec Bohuslav Holý. Na 40 dětí a náctiletých si vyzkoušelo různé loutkářské techniky, z nichž největší úspěch sklidily tělové loutky, děti si také vyrobily vlastní papírové prstové loutky. Zástupci jordánského ministerstva kultury,velvyslanectví ČR a další významní hosté se připojili k oslavám českého loutkového divadla zahájením vernisáže výstavy České loutkové divadlo 3x jinak, která bude v DivadleHaya vystavena až do 15. dubna.

Výstava představuje české loutkové divadlo nejen jako součást českého živého umění, ale také jako bohaté kulturní dědictví,“ říká jedna z kurátorek výstavy Martina Pecková Černá.

V Kulturním centru Haya v jordánském Ammánu se uskutečnily workshopy, výstavy a vystoupení loutkářů z Itálie, Austrálie, Skotska a České republiky, během nichž zaujaly české loutky výsadní místo díky spolupráci, kterou s jordánskými partnery navázal Institut umění – Divadelní ústav v rámci loňské přehlídky českého divadla pro zahraniční experty Prague Visitors ́ Program.

Kulturní centrum Haya nese jméno jordánské princezny Haya bint Hussein a jeho hlavnímmottem je „učit se uměním“. Od jeho vzniku v roce 1976 se okolí komplexu proměnilo z chudinské čtvrti na nejrušnější obchodní a internacionalizovanou čtvrť Ammánu. Komplex zahrnuje nejen exteriérová hřiště a auditorium, ale také divadlo, planetárium a několik pavilonů zaměřených na sociální, vzdělávací a umělecké aktivity v oblasti nových médií, kulinářství, výtvarného umění, řemesel nebo pohybové kultury. Haya zůstává útočištěm i prosociálně znevýhodněné děti a mládež. Jeho programů se ročně účastní na 50 000 dětí, které se zde seznamují s lokálními i světovými kulturními tradicemi, moderními uměleckými technikami a získávají sociální i osobní kompetence.

Výstava České loutkové divadlo 3x jinak podává stručný a reprezentativní pohled na bohatou tradici i rozmanitou současnost českého loutkového divadla, které je ojedinělým fenoménem české kultury a dodnes okouzluje diváky na celém světě. Ve třech oddílech věnovaných historickému vývoji, poválečné proměně a loutkářským technikám návštěvníka seznámí s různými kapitolami českého loutkového divadla. Ve třech magických boxech lze nahlédnout do období kočovného divadla i éry populárních rodinnýchdivadel, a seznámí návštěvníka s významnými loutkářskými výtvarníky v kontextu slavných

inscenací a loutkářských souborů. Prezentován je i fenomén černého divadla a moderní divadelní architektura.

Více informací na: České loutkové divadlo třikrát jinak


Kontakt:
Veronika Faltová
Vedoucí oddělení komunikace a marketingu
Head of Communication and Marketing Departmen
tInstitut umění — Divadelní ústav
Arts and Theatre Institute
Celetná 17, 110 00 Praha 1
T: +420 224 809 169
M: +420 775 850 098
E: veronika.faltova@idu.cz
www.idu.cz

Martina Pecková Černá
Vedoucí Oddělení mezinárodní spolupráce Tajemnice českého střediska ITI
Head of International Cooperation Department Secretary of Czech ITI Centre

Institut umění — Divadelní ústavArts and Theatre InstituteCeletná 17, 110 00 Praha 1
T: +420 224 809 173
M: +420 775 858 794
E: martina.peckova-cerna@idu.cz
www.idu.cz
www.PerformCzech.cz
www.performingartsV4.eu
www.nocdivadel.cz

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.