Daniel Herman se zúčastnil vyhlášení postupových nominací na cenu Roma Spirit 2016

18.10.2016 16:47|ministerstvo

Ocenění je udělováno institucím a jednotlivcům, kteří přispěli k integraci romské menšiny do majoritní společnosti, zlepšení její životní situace a řešení problémů romské komunity. Letos probíhá již pošesté.

 

 

Na začátku nominační tiskové konference vystoupil exministr pro lidská práva Michael Kocáb, předseda správní rady nadace, jež nese jeho jméno a Roma Spirit pořádá. Poděkoval za záštitu ministru kultury Danielu Hermanovi a přečetl část apoštolského požehnání, které letošnímu ročníku projektu zaslal papež František.

Ministr Herman pak v krátkém projevu ocenil jak tuto iniciativu, tak všechny aktivity směřující k pomoci romské menšině k důstojnému životu v majoritní společnosti. Připomněl v této souvislosti činnost dvou příspěvkových organizací MK, a to Muzea romské kultury v Brně a památníku Lidice, pod jehož správu patří také Památník romského holocaustu v Letech.

S nominacemi (uvedeny jsou v příloze) seznámila přítomné předsedkyně nominační poroty Marta Smolíková z obecně prospěšné společnosti Otevřená společnost, za porotu pro kategorii Romská kultura promluvila Jana Hejkrlíková z Muzea romské kultury.

Na závěr Zdeněk Ryšavý ze společnosti Romea představil cenu European Roma Spirit Award 2016, jíž redakce portálu www.romea.cz v letošním vůbec prvním ročníku získala.

Tisková konference Roma Spirit 2016

V Nostickém paláci dnes proběhla tisková konference k projektu Roma Spirit 2016, kterou organizuje Nadace Michaela Kocába ve spolupráci s Otevřenou společností, o.p.s. a Muzeem romské kultury, příspěvkové organizace Ministerstva kultury. Cílem celého projektu je zviditelňovat a podporovat aktivní snahy všech, kdo se podílejí na zlepšení podmínek Romů v České republice.Letošní ročník se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, pomocného biskupa Mons. Václava Malého a poslance Parlamentu ČR pana Karla Schwarzenberga. Na tiskové konferenci byly vyhlášeny nominované organizace i jednotlivci do užšího kola ocenění Roma Spirit 2016. Veřejnost poslala celkem 216 nominací do 7 kategorií, ze kterých 2 poroty vybraly 15 postupujících. Z těch pak porota vybere ty, kterým budou předány ceny v sobotu 10.12.2016 při slavnostním ceremoniálu v Pražské křižovatce. http://www.nadacemichaelakocaba.com/roma-spirit/

Zveřejnil(a) Ministerstvo kultury České republiky dne 18. říjen 2016

Přijetí záštity nad letošním ročníkem Roma Spirit pro mne bylo upřímnou radostí. Je uznáním práce těch, kteří se angažují v pomoci a podpoře romské menšiny u nás. Je současně signálem, že vláda této země vnímá Romy jako integrální součást naší společnosti, která si vzhledem k historicky podmíněnému sociálnímu handicapu zaslouží naši podporu, pomocnou ruku podávanou s úctou a vnímavostí k této svébytné kultuře,“ řekl mimo jiné ministr Herman v závěru TK.

Nominovaní, kteří postoupili do užšího výběru

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK ČR

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Michaela Lagronová
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: michaela.lagronova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.