Daniel Herman se zúčastní Evropského kulturního fóra v Miláně

06.12.2017 17:01|avíza

Pracovní návštěvu Milána uskuteční ministr kultury ve dnech 6. – 10.12.2017; kromě Europen Culture Forum se zúčastní oficiálního zahájení Evropského roku kulturního dědictví.

 

Může kultura pomoci řešit evropské a globální výzvy? Je kulturní dědictví důležité pro Evropany? Jak může kultura ve městech a regionech pomáhat utvářet soudržnější a inkluzívnější společnost? To jsou  témata  dvoudenní konference pořádané Evropskou komisí s  cílem zvýšit povědomí o evropské kulturní spolupráci, spojit klíčové aktéry kulturních odvětví a diskutovat o politice a iniciativách EU v oblasti kultury.   Národní program  Evropského roku kulturního dědictví  zahájil ministr kultury Daniel Herman na listopadové konferenci v Praze. Zdůraznil na ní, že kultura je  mostem, na kterém se lidé setkávají, aby se poznali a přestali se bát. Doplnil, že je rád, že tímto rokem bude právě rok 2018, který je tak důležitý pro českou společnost a české dějiny. 

 

„V současné době se hodně hovoří  o tom, co jsou kořeny naší civilizace, co jsou kořeny naší kultury. Právě ERKD by chtěl podtrhnout a akcentovat tyto momenty. Chtěl by poukázat na to, co je tím skutečným základem, ze kterého evropská společnost vyrůstá. Je to vysoce aktuální téma, protože bez znalostí vlastní identity, bez znalostí toho, kdo jsme, odkud jedeme a kam směřujeme, je těžké rozumět současnosti a je těžké orientovat se v často velmi dynamických souvislostech dnešního světa.“                                                                                                                                                                              Daniel Herman

V pátek 8. 12. 2017 se ministr Herman v rámci Evropského kulturního fóra v Miláně zúčastní panelové debaty na téma Kultura ve městech a regionech – bližší, lepší, rychlejší, silnější? Během sobotního dne pak  navštíví kostel Santa Maria delle Grazie a Duomo a prohlédne si nejznámější galerii v Miláně Pinacoteca di Brera.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.