Daniel Herman se účastní zasedání Rady pro kulturu EU

21.11.2017 09:49|avíza

Dnes se v Bruselu uskuteční řádné zasedání Rady pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport v části kultura a audiovize.

 

Expertní tým resortu, vedený ministrem kultury Danielem Hermanem, tvoří především pracovníci samostatného oddělení EU a odboru médií a audiovize. Členkou delegace je rovněž náměstkyně ministra pro řízení sekce legislativní a mezinárodních vztahů Petra Smolíková.

Jednání bude předsedat p. Indrek SAAR, ministr pro kulturu, audiovizi a sporty Estonska, za Evropskou komisi bude přítomen p. Tibor Navracsics, komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport.

V nelegislativní části jednání budou přijaty závěry Rady o podpoře přístupu ke kultuře s použitím digitálních prostředků. Politická rozprava ministrů kultury bude zaměřena na téma „Úloha kultury ve vytváření soudržných společností v Evropě“.

ČR vítá diskuzi na uvedené téma a zejména zaměření na konkrétní příklady dobré praxe.  Zastáváme stanovisko, že spolupráce v oblasti kultury by měla na evropské úrovni probíhat především formou společných projektů, vzájemnou diskuzí, sdílením dobré praxe, stážemi i odbornými pobyty a výměnami pracovníků v kulturní oblasti i umělců samotných. V souvislosti s vývojem v posledních letech a rozvojem digitálních technologií Ministerstvo kultury podporuje zdůraznění významu kultury ve všech projednávaných iniciativách a dokumentech na evropské úrovni.“ 

Daniel Herman

Rada bude mít rovněž příležitost vyslechnout si informace o revizi směrnice o audiovizuálních mediálních službách.

 

 Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.