Daniel Herman se dnes zúčastní zahájení generální rekonstrukce Státní opery

13.03.2017 10:43|ministerstvo

Slavnostní předání budovy zhotoviteli rekonstrukce proběhne v 18 hodin v prostorách Státní opery. Rekonstruovány budou historická i provozní budova Státní opery.

 

Realizací generální rekonstrukce dojde k odstranění fyzické a morální zastaralosti zařízení a systémů v obou objektech Státní opery, ke zvýšení jejich bezporuchového provozu a bezpečnosti. Po dokončení oprav budou budovy Státní opery odpovídat po provozní, estetické i umělecké stránce účelu moderní operní scény a celá umělecká instituce získá ještě více na své prestiži v celosvětovém operním měřítku. 

„Poslední větší rekonstrukce Státní opery byla v 70. letech minulého století. I proto je rekonstrukce nezbytná. Převážná většina zařízení je zastaralá, nevyhovující - a to samozřejmě tuto kulturní památku degraduje. Opravou proto projde celá budova opery včetně jejího zázemí v prostorách bývalého Federálního shromáždění i okolní venkovní prostory.“

Daniel Herman

Národní divadlo uzavřelo na generální rekonstrukci Státní opery Praha smlouvu se zástupci společnosti Hochtief. Financování zajišťuje program Péče o národní kulturní poklad, z nějž se hradí opravy či novostavby sídel několika významných kulturních institucí - například dostavba hostivařského depozitáře pro Národní knihovnu, revitalizace Klementina či rekonstrukce hlavní budovy Národního muzea.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.