Daniel Herman předal ceny Knihovna roku 2017

05.10.2017 16:10|ministerstvo

V Zrcadlové kapli Klementina dnes byla po patnácté slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2017.

 

Ceny v různých kategoriích předal vítězným knihovnám ministr kultury Daniel Herman.

"S radostí jsem předal ocenění knihovnám, které si uvědomují, že jejich posláním je především budovat vztahy: Vztah čtenářů ke knize, vztah komunity k místní kultuře, vztah lidí k místu, kde žijí. Letošní ročník vyzdvihl právě tento komunitní rozměr knihoven, které výrazně překročily rámec prostého budování knihovního fondu a správy výpůjček. Stávají se místem, které spojuje lidi různých generací, lidi handicapované se zdravými, starousedlíky s nově přišedšími. Mám z toho upřímnou radost a oceněným se srdce blahopřeji."

Daniel Herman

Ocenění je udělováno k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb ve dvou kategoriích – „základní knihovna“ a „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

V kategorii „základní knihovna“ obdržela hlavní cenu Knihovna městyse Křtiny za vysoce profesionální knihovnické a informační služby, intenzivní spolupráci se spolky v obci i kulturní a vzdělávací aktivity pro všechny skupiny obyvatel obce v kulturním a estetickém prostředí.

Diplomy obdržely Městská knihovna Zruč nad Sázavou za mimořádně efektivní naplňování funkce centra celoživotního vzdělávání obyvatel obce a vynikající knihovnické a informační služby a Obecní knihovna Velká Hleďsebe za vynikající práci se seniory, mimořádnou rozmanitost pořádaných aktivit a efektivní naplňování funkce komunitního centra obce.

V kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ byla hlavní cenou oceněna Krajská vědecká knihovna v Liberci  za dlouholetou úspěšnou realizaci projektu Děti čtou nevidomým dětem podporujícího čtenářství u dětí základních škol a jejich výchovu k solidaritě, diplomem pak Městská knihovna Sedlčanyza výjimečnou formu spolupráce knihovny a školy rozvíjející čtenářskou gramotnost a akcentující význam knihoven ve vzdělávacím procesu.

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
Tisková mluvčí
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.