Nastavení cookies

Daniel Herman předal ceny Knihovna roku 2016

13.10.2016 12:28|ministerstvo

V Zrcadlové kapli Klementina dnes byla po čtrnácté slavnostně udělena cena Ministerstva kultury Knihovna roku 2016.

 

 

Ceny v různých kategoriích předal vítězným knihovnám ministr kultury Daniel Herman.„Ocenění je především připomenutím toho, že je neustále nutné mezi lidmi propagovat čtení, čtenářství, knihy či další nosiče informací – a tudíž i knihovny. Jejich význam v našem životě je neoddiskutovatelný, a to zvláště v dnešní přetechnizované a tím i poněkud „odlidštěné“  době. Je potřeba pěstovat v lidech vědomí, že právě knihovna nás učí, jak informace vyhledávat, jak s nimi naložit; a v neposlední řadě nám poskytuje prostor pro setkávání při vzdělávacích i kulturních akcích, které v nich probíhají. Knihovny se tak staly též multifunkčním prostorem, ideálním a mimořádně přátelským prostředím pro dnes tolik potřebný dialog mezi lidmi,“ uvedl ministr.

Ocenění je udělováno k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích a mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb ve dvou kategoriích – „základní knihovna“ a „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

 

Ministr kultury Daniel Herman dnes v Zrcadlové kapli Klementina předal ceny vítězům vybraných kategorií soutěže Knihovna roku 2016. Poslechněte si jeho úvodní zdravici (raději se sluchátky, kvalita záznamu nemá parametry zpravodajského videa).

Zveřejnil(a) Ministerstvo kultury České republiky dne 13. říjen 2016
 

V kategorii „základní knihovna“ obdržela hlavní cenu Obecní knihovna v Rapotíně za mimořádně rozsáhlé a rozmanité kulturní a vzdělávací aktivity pro všechny skupiny obyvatel v obci a vynikající veřejné knihovnické a informační služby v kulturním a estetickém prostředí.

Diplomy obdržely Obecní knihovna Boršov nad Vltavou za vynikající spolupráci knihovny s obcí a efektivní naplňování role obecního centra kultury a vzdělávání a Obecní knihovna Batňovice za systematickou a koncepční práci v oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb a mezigenerační aktivity knihovny v obci.

V kategorii „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ byla hlavní cenou oceněna Knihovna Kroměřížska – p.o. za průkopnické prosazení biblioterapie v rámci preventivních programů na podporu duševního zdraví a integrace osob se specifickými potřebami, diplomem pak Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Moravská zemská knihovna v Brně za vytvoření a rozvíjení projektu (projekt „Obálky ČR“) celostátního významu s dopadem na odbornou i širokou veřejnost i na úroveň poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb v rámci systému knihoven ČR.

Daniel Herman v rámci slavnostního ceremoniálu udělil další z cen MK, a to Cenu za přínos k rozvoji české kultury emeritnímu řediteli Parlamentní knihovny, PhDr. Karlu Sosnovi. Cenu dostal za zásluhy spočívající v transformaci Parlamentní knihovny z tradiční podoby do moderního knihovnicko-informačního pracoviště a založení společné digitální knihovny parlamentních knihoven zemí V4.

Součástí dnešního předávání cen bylo též ocenění „ Městská knihovna roku 2016“, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. Vítěznou knihovnou se stala Městská knihovna Sedlčany.
 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Pozn.: Veřejné knihovnické a informační služby (VKIS) je standard - vymezený metodickým pokynem Ministerstva kultury - určující, které veřejné knihovnické a informační služby mají být poskytovány knihovnami zřizovanými nebo provozovanými obcemi a kraji na území České republiky. Více zde: https://www.mkcr.cz/literatura-a-knihovny-1123.html

Info z historie vzniku knihoven​

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ

Jana Malíková
Vedoucí tiskového oddělení
Tisková mluvčí
email: jana.malikova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.