Daniel Herman navštívil vernisáž výstavy „Fenomén Masaryk“

14.09.2017 17:25|ministerstvo

Výstavu připravilo Národní muzeum k 80. výročí úmrtí Tomáše Garrigue Masaryka.

 

Masaryk je na výstavě představen ve třech rovinách. Tou první je pohled na konkrétního člověka, jeho vztahy, víru, ideje a názory. Zásadní roli zde hraje i vztah k manželce Charlottě. Nesmírně aktuální jsou pak dodnes jeho názory na Ameriku či Rusko. Druhou rovinou je role jeho osobnosti ve veřejném prostoru. Nejprve jako "profesora" před rokem 1914, a to nejen v univerzitním prostředí. Velká pozornost je věnována tématům hilsneriády či bojům o Rukopisy.

„Připomínáme si 80 let od smrti Tomáš Garrigua Masaryka, který patřil k nejvýznamnějším osobnostem naší historie.  Jeho myšlenky, názory a činy zůstávají i v dnešní době trvalou inspirací nejenom pro současnou generaci, ale i pro generaci budoucí.“

Daniel Herman

Když se v roce 1910 Masaryk dožíval 60 let, zdál se být jeho aktivní život zdánlivě ukončen. Následovala však zcela zásadní životní kapitola po roce 1914, která je na výstavě prezentována v celku "prezident". Založení státu v roce 1918 je bezpochyby klíčovým momentem, ale výstava se nevyhýbá ani politickým neúspěchům a sporům s ideovými protivníky – Pekařem či Kramářem. Třetí rovinou je pohled na "obraz" Masaryka ve společnosti – od silného momentu jeho smrti a pohřbu na podzim 1937 až po následné proměny během dvou diktatur.

Součástí výstavy jsou unikátní filmové i audio materiály a samozřejmě jedinečné sbírkové předměty, včetně jednoho z "top" předmětů Národního muzea - Masarykova jezdeckého obleku.

Výstava potrvá do 31. 1. 2018

 

Simona Cigánková, tisková mluvčí MK

Soubory ke stažení
TISKOVÉ ODDĚLENÍ
Simona Cigánková
Vedoucí tiskového oddělení kabinetu ministra
email: simona.cigankova@mkcr.cz

Ivana Awwadová
Pracovnice tiskového oddělení
email: ivana.awwadova@mkcr.cz

Petra Hrušová
Pracovnice tiskového oddělení
email: petra.hrusova@mkcr.cz
info Novinářské dotazy prosím zasílejte na press@mkcr.cz.
Ostatní (včetně dotazů dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím) směřujte na epodatelna@mkcr.cz, odkud budou zaslány příslušným odborným útvarům k vyřízení.